photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Drób

wtorek 10.04.2012

 

Ferma Drobiu

Zakład dysponuje nowoczesną bazą eksperymentalną usytuowaną na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów w Oborach (ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, Doświadczalne Centrum Hodowlane Obory–Goździe, tel. 22  754-13-87, fax. 22  754-13-87), gdzie w jednym budynku o powierzchni 1000m2 znajdują się oddzielne pomieszczenia przeznaczone do chowu kur różnego typu: w klatkach oraz na ściółce, do chowu kurcząt nieśnych oraz dla brojlerów. Budynek wyposażony jest w nowoczesny system ogrzewania, wentylacji, znajdują się w nim klatki indywidualne dla kur oraz udoskonalone klatki zespołowe. Łącznie ferma może utrzymywać jednorazowo 2000 kurcząt i 500 niosek.

W wymienionym ośrodku prowadzone są prace doświadczalne realizowane przez pracowników Zakładu, doktorantów, magistrantów oraz prace zlecone przez firmy paszowe lub, w zależności od potrzeb, inne placówki. W latach 2008-2010 zrealizowano badania zlecone:

  1. The effect of Ronozyme WX in laying hens;
  2. Wpływ dodatku preparatu Hy-D na wyniki produkcyjne, wydajność rzeźną, jakość mięsa brojlerów oraz wytrzymałość kości udowej;
  3. Effect of addition of Crina Poultry+300 preparations to feed for broilers on the rearing performance;
  4. Effect of addition of Roxazyme G2 at the minimum dietary inclusion level (50 ppm) on performance of broiler chickens;
  5. Torelance study of Roxazyme GX in laying hens;
  6. Wpływ preparatu Ayucal na wytrzymałość skorupy jaja;
  7. Effect of addition of Ronozyme ProAct on performance of broiler chicken.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie