photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Stopnie i tytuły

poniedziałek 29.10.2012

Przewody doktorskie

Etapy w przewodzie doktorskim, wykaz dokumentów.
Aktualnie  przeprowadzane przewody doktorskie.

Przewody habilitacyjne

Etapy w przewodzie habilitacyjnym, wykaz dokumentów.
Aktualnie  przeprowadzane przewody habilitacyjne.

Tytuł naukowy profesora

Etapy w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, wykaz dokumentów.
Aktualnie  przeprowadzane postępowania.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie