photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

poniedziałek 29.10.2012

Granty i stypendia – Styczeń 2017

granty_i_stypendia_styczen_2017

Projekty badawcze  realizowane na Wydziale Nauk o Zwierzętach:

 

Projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

 

Aquaculture as method of environmental and human health protection

(203462 – Polish-Norwegian Research Programme)

Kierownik: Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

 

Use of different sources of vegetable oils in rainbow trout feed as functional food (Projekt Polsko-Turecki NCBiR)

Kierownik: Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

Projekty finansowane przez NCN

 

Nanocząstki diamentu i grafitu jako czynniki przeciwnowotworowe – charakterystyka antyżywieniowego mechanizmu działania na modelach in vitro oraz in ovo (2011-2015 2011/03/N/NZ9/04290 – PRELUDIUM)

Kierownik: dr Matusz Krzysztof Wierzbicki

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

Mechanizm interakcji nanocząstek węglowych diamentu, tlenku grafenu i grafitu z enzymami cytochromu P450 – badania na modelach in vitro, in vivo i in silico (2017 – 2020; 2016/21/N/NZ&/03344)

Kierownik: mgr Barbara Strojny

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt 

Grafen i nanokompleksy grafitu jak modulatory odżywiania komórki i ekspresji białka p53 w badaniach na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo (2011-2015 2011/03/B/NZ9/03387 – OPUS)

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Sawosz – Chwalibóg

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierzątj

 

Nanocząstki platyny jako regulatory autokonsumpcji DNA w procesie śmierci komórki w badaniach na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo

(2013/09/N/NZ9/01895 – PRELUDIUM)

Kierownik: dr Marta Kutwin

Katedra Żywienia  i Biotechnologii Zwierząt

Stres izolacji i niedożywienia komórki aktywowany przez nanopłatki grafenu jako regulator autofagii zintegrowanej z apoptozą. Badania na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo

(2013/09/N/NZ9/01898 – PRELUDIUM)

Kierownik: dr Sławomir Jaworski

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra

(NR12-0129-10/2010)

Kierownik: Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

 

Projekty finansowane lub dofinansowane przez MNiSW

 

„Nano-odżywianie” metodą aktywującą mechanizmy antynowotworowe w badaniach modelowych in ovo

(N N311 540840)

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

Kiszonka z dyni o podwyższonej zawartości suchej masy i karotenoidów jako pasza funkcjonalna w żywieniu krów mlecznych

(N N311 521740)

Kierownik: dr Andrzej Łozicki

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

Zawartość składników biologicznie czynnych w mleku w trakcie prłnej laktacji w powiązaniu z parametrami biochemicznymi krwi wysokowydajnych krów rasy PHF

(N N311 558840)

Kierownik: Prof. dr hab. Beata Anna Kuczyńska

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 

Prozdrowotne właściwości genetycznie modyfikowanego lnu – badania na zwierzętach modelowych

(N N311 526540)

Kierownik: Prof. dr hab. Iwona Teresa Kosieradzka

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

Wpływ rasy i standardu wagowego na profil histologiczny włókien mięśniowych i cechy jakościowe mięsa jagniąt w stadzie owiec objętym programem hodowli zachowawczej

(N N311 081240)

Kierownik: dr hab. Witold Rant

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 

Projekty finansowane przez MRiRW

 

Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego

(HOR- re-029-12-27/14 (101))

Kierownik: dr Mirosław Cieśla

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

 

 

Praktyczne aspekty ekologicznego chowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów

(HORre-029-26-20/14)

Kierownik: dr Mirosław Cieśla

Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

 

 

Projekty badawcze  realizowane na Wydziale Nauk o Zwierzętach w 2011 roku:

 

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Sustainable Solutions for Small Ruminants – 3SR (502-01-070200-75)

Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Martyniuk

Realizacja: 01.05.2010 – 30.06.2013

Poprawa metod zachowania i rozwoju rodzimych ras owiec wytworzonych w efekcie udomowienia ich dzikich przodków (625/N-WĘGRY/2009/0)

Kierownik tematu: prof. dr hab. Roman Niżnikowski.

Realizacja: 31.12.2010 – 20.06.2013

Nanotechnology in poultry production. Can silver nanoparticles promote health and growth of chickens? (2106-08-0025)

Kierownik projektu: prof. Andre Chwalibog

Kierownik tematu w SGGW: prof. dr hab.  Ewa Sawosz Chwalibóg

Realizacja: 1.04.2009 – 31.03.2012.

 

 

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MNiSW  i NCN

 

Wpływ roślinnego kokcydiostatyku na wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących (N N311 405239)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Niemiec

Realizacja:  26.10.2010 – 25.10.2012

Wpływ kondycji loch na wskaźniki równowagi biochemicznej, wyniki rozrodu i odchowu prosiąt oraz wartość rzeźną ich potomstwa  (N N311 082639)

Kierownik projektu prof. dr hab. Anna Rekiel

Realizacja: 4.08.2010 – 4.08.2013

Praca hodowlana prowadzona w kierunku obniżenia częstotliwości występowania uwarunkowań genetycznych białka prionowego wrażliwych na trzęsawkę, u owiec wrzosówek i żelaźnieńskich (N N311 257036)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Niżnikowski

Realizacja: 20.05.2009 – 20.05.2012

Ocena wpływu stosowania własnej metody habituacyjnego treningu krów i jałówek wysokocielnych w oborach wielkotowarowych na poprawę interakcji człowiek – zwierzę (HAR) oraz dobrostanu i użytkowości  bydła (N N 311078737)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Brzozowski

Realizacja: 2009.10.13 – 2012.11.15

Składniki prozdrowotne i właściwości technologiczne mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych z centralnej Polski (N N311 320135)

Kierownik projektu dr inż. Beata Kuczyńska

Realizacja: Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 16.09.2008-15.09.2011

 Możliwości wykorzystania nicieni entomopatogenicznych do redukcji liczebności szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) w uprawach leśnych (N N 309 428838)

Kierownik tematu: Iwona Skrzecz

Realizacja: 09.04.2010 – 08.04.2013

Analiza zmienności populacji muflona europejskiego (Ovis musimon) (N N 304094935)

Kierownik projektu: dr hab. Wanda Olech

Realizacja: 29.09.2008- 31.12.2011

Znaczenie populacji fenka (Vulpes/Fennecus zerda) utrzymywanej w europejskich ogrodach zoologicznych dla ochrony gatunku” (N N 304 136437)

Kierownik projektu: dr hab. Wanda Olech

Realizacja: 14.10.2009 – 31.12.2011

 Ocena wybranych cech mieszańców żubra i bydła (żubroni) na tle gatunków wyjściowych (N N311 251637)

Kierownik projektu: dr hab. Wanda Olech

Realizacja: 15.10.2009 – 14.10.2012

 

Wpływ nanocząstek złota i wybranych biokompleksów podawanych in ovo na wzrost i rozwój zarodka kury Gallus domesticus (N  N 311303836)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg

Realizacja: 04.05.2009 – 23.03.2011

Karpie i pstrągi polskie ochrona zasobów genetycznych z zastosowanie markerów DNA  (N N 311324937)

Kierownik projektu   dr hab. Andrzej Pilarczyk

Realizacja: 8.10.2009 – 7.10.2012

Wpływ rasy i standardu wagowego na profil histologiczny włókien mięśniowych i cechy jakościowe mięsa jagniąt w stadzie owiec objętym programem hodowli zachowawczej (N N311 081240)

Kierownik projektu dr inż. Witold Rant

Realizacja: 06. 05. 2011 – 05.05. 2014.

Molekularny monitoring doświadczalnej populacji przepiórki japońskiej  (Coturnix japonica) w warunkach selekcji kierunkowej (NN 311 080040)

Kierownik projektu: dr Joanna Gruszczyńska

Realizacja:06.05.2011 – 05.11.2012

Prozdrowotne właściwości genetycznie modyfikowanego lnu – badania na zwierzętach modelowych – projekt badawczy własny (N N311 526540)

Kierownik projektu: dr hab. Iwona Kosieradzka, prof. SGGW

Realizacja: 12.05.2011 – 11.05.2014

Kiszonka z dyni o podwyższonej zawartości suchej masy i karotenoidów jako pasza funkcjonalna w żywieniu krów mlecznych (N N311 521740)

Kierownik projektu: dr Andrzej Łozicki

Realizacja: 15.06.2011 – 14.06.2014

Nano-odżywianie metodą aktywującą mechanizmy antynowotworowe w badaniach modelowych in ovo (N N311 540840)

Kierownik projektu: dr Marta Grodzik

Realizacja: 12.05.2011 – 11.05.2014

Zawartość składników biologicznie czynnych w mleku w trakcie pełnej laktacji w powiązaniu z parametrami biochemicznymi krwi wysokowydajnych krów rasy PHF (N N311 558840)

Kierownik projektu dr Beata Kuczyńska

Realizacja: 11.05.2011 – 11.05.2014

 

 

PROJEKTY FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE PRZEZ NCBiR

 

Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej (1012/R/P01/2010/10)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Niżnikowski.

Realizacja: 20.10.2010 – 19.10.2013

Nowe, multifunkcjonalne nanoproszki węglowe (ERA-NET MNT/07/2009)

Kierownik projektu: dr Katarzyna Mitura

Kierownik części realizowanej w SGGW: prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg

Realizacja: 22.12.2008 – 21.12.2011

Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra (NR12-0129-10/2010)

Kierownik projektu Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska

Realizacja: 01.11.2010 – 31.10.2013.

 

 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW INNYCH ORGANIZACJI KRAJOWYCH 

 

Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej (POIG.01.01.02 -14-090/09-03)

Kierownik projektu: dr Monika Michalczuk

Realizacja: 1.04.2010 – 30.09.2013

BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Ocena wartości odżywczej wieprzowiny pozyskiwanej w modyfikowanych warunkach tuczu przy zastosowaniu w żywieniu świń różnych dodatków selenu (POIG.01.01.02—14-090/09)

Kierownik podzadania 3.1. dr Martyna Batorska

Realizacja: 1.04.2010 – 30.06.2014.

BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. Wpływ systemów utrzymania i wybranych suplementów diety na wartość odżywczą i prozdrowotną jagnięciny (POIG.01.01.02 – 14 – 090/09)

Kierownik podzadania 5.2. M. Gabryszuk

Realizacja: 1.03 2009 – 31.09.2012

Inwentaryzacja ślimaków naturowych z rodziny Vertiginidae na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Kierownik projektu:  dr inż. Witold Strużyński

Realizacja 1.04.2011-30.11.2011

Czynna ochrona raka szlachetnego Astacus astacus w Kozienickim Parku Krajobrazowym (2011 – ) etap I–

Kierownik projektu:  dr inż. Witold Strużyński

Realizacja: 1.04.2011-31.12.2011

Odbudowa pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Kierownik projektu:  dr inż. Witold Strużyński

Realizacja: 1.04.2011-31.12.2011

Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich (Prediction and the reduction of diffuse pollution, solid emission and extreme flows from rural areas). (PL027)

Kierownik: Prof dr hab Kazimierz Banasik

Realizacja: 2008-2011

Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami    zagrożonymi lub konfliktowymi (511-70-070200,  umowa nr POIS.05.03.00-00-050/08)

Kierownik projektu: dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Realizacja: 1.10.2009- 31.03.2012

Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce (511-71-070200,  umowa nr POIS.05.01.00-00-155/09-00)

Kierownik projektu: dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Realizacja: 22.09.2010 – 31.12.2013

Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia  (511-72-070200,  umowa nr POIS.05.01.00-00-229/09-00_

Kierownik projektu: dr hab. Wanda Olech-Piasecka

Realizacja: 13.04.2011 – 31.12.2013

Mikro- i nanosystemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG) (POIG.01.03.01-00-014/08)

Kierownik części realizowanej w SGGW: prof. dr hab. Ewa Sawosz Chwalibóg

Realizacja: 1.02.2009 – 31.12.2012

Określenie dobrych praktyk utrzymania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb. (PKre-029-30-27/11 (105)

Kierownik projektu: Dr inż. Mirosław Cieśla

Realizacja: 02.01.2011 – 31.12.2011.

Opracowanie podstaw biotechnologii żywienia młodocianych stadiów ryb dla potrzeb akwakultury na Ukrainie. (379/PR/2011/JST/IN)

Kierownik projektu: dr Maja Prusińska

Realizacja: 14.03.2011 – 31.12.2011

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie