photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

poniedziałek 17.07.2017

Projekty badawcze  realizowane na Wydziale Nauk o Zwierzętach:

 

 

NCN-logo-slajd

 

 

Nanokompozyty grafenowe dekorowane nanocząstkami metali jako czynnik antybakteryjny

(2016/23/D/NZ9/01401 – SONATA)

Kierownik: dr Sławomir Jaworski

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

Mechanizm interakcji nanocząstek węglowych diamentu, tlenku grafenu i grafitu z enzymami cytochromu P450 – badania na modelach in vitro, in vivo i in silico (2017 – 2020; 2016/21/N/NZ&/03344)

Kierownik: mgr Barbara Strojny

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt 

Nanocząstki platyny jako regulatory autokonsumpcji DNA w procesie śmierci komórki w badaniach na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo

(2013/09/N/NZ9/01895 – PRELUDIUM)

Kierownik: dr Marta Kutwin

Katedra Żywienia  i Biotechnologii Zwierząt

Stres izolacji i niedożywienia komórki aktywowany przez nanopłatki grafenu jako regulator autofagii zintegrowanej z apoptozą. Badania na modelu glejaka wielopostaciowego in vitro i in ovo

(2013/09/N/NZ9/01898 – PRELUDIUM)

Kierownik: dr Sławomir Jaworski

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

Wpływ nanocząstek srebra na rozwój gonad i płodność ryb modelowych

( 2015/19/D/NZ8/03871, NCN, 2016-2019)

Kierownik: dr Maciej Kamaszewski

Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

Wpływ fitoestrogenów na molekularne mechanizmy  procesów rozwoju i różnicowania gonad u jesiotrów

(2016/19/D/NZ9, 017619, 2016-2019)

Kierownik: dr Małgorzata Rzepkowska

Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

 

logo_ncbir

Identyfikacja markerów molekularnych w komórkach glejaka wielopostaciowego wskazujących na wrażliwość tych komórek na działanie płatków grafenowych lub ich pochodnych. 

(LIDER/144/L-6/14/NCBR/2015 2016-2018)

Kierownik projektu: dr Marta Grodzik

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

Opracowanie innowacyjnego systemu do profilaktyki i wspomagania leczenia subklinicznych mastitis krów mlecznych na bazie synergistycznego odziaływania nanocząstek srebra i miedzi.

(LIDER/0070/L-7/2015)

Kierownik projektu: dr Marcin Gołębiewski

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

 

Ministerstwo_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi.svg

Badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów  zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej

(31.05.217-30.10.2017)

Realizacja projektu: dr hab. Beata Kuczyńska (kierownik projektu), prof. Beata Matras-Majewska, dr Kamila Puppel

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

Raport dla MRiRW 27_11_2017-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie