photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

„Rolniku, co zrobić aby zarobić” – zapraszamy do obejrzenia 2 odcinków filmu

czwartek 2.08.2018

baner_ROLNIKPod tytułem „Rolniku, co zrobić aby zarobić” realizowany będzie projekt promujący dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ten temat. Projekt realizowany będzie przez BWM ART, producenta filmów i programów TV, przy współpracy z Wydziałem Nauk o Zwierzętach, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego i Panem Mirosławem Angielczykiem z firmy Dary Natury.Projekt dedykowany jest rolnikom, doradcom rolniczym, mieszkańcom obszarów wiejskich, nauczycielom, uczniom i studentom szkół rolniczych. W ramach projektu zaplanowano realizację 6 filmów z zakresu hodowli zwierząt, produkcji ekologicznej roślin, w tym roślin miododajnych, włóknistych i zielarskich.

 


 

ROLNIKU, dla CIEBIE   zrealizowaliśmy   cykl 6 filmów  -które pokażą Ci jak dorobić, szczególnie gdy masz małe gospodarstwo i niewielkie możliwości finansowe.

                      ZAPRASZAMY    do     obejrzenia    cyklu   filmów –   „Rolniku,  co zrobić aby zarobić”       

 

ODC. 1 -Ekologiczne kozy- celem filmu jest pokazanie dobrych praktyk i wskazanie chowu kóz jako alternatywnego kierunku produkcji dla małych gospodarstw. Film odpowiada  na pytanie czy chów kóz się opłaca ?     Kliknij …  bo warto.

http://www.bwmart.pl/odcinek-1-kozy.html , i

 

https://www.youtube.com/watch?v=xeCOQMX8DRQ

 

ODC. 2 „Produkcja z certyfikatem-„ w programie pokażemy rolników, którzy uzyskali certyfikat QMP. Producenci bydła mięsnego, którzy zdecydują się na produkcję w systemie QMP mogą liczyć na wyższe zyski, pewny rynek zbytu i wsparcie ze strony licznych organizacji. Kliknij …  naprawdę warto. linki:

 

http://www.bwmart.pl/produkcja-z-certyfikatem.html , i

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJTioN7p87Q&t=10s
                                    ZAPRASZAJĄ:

                                  BWM Art. –Producent filmów i programów TV

                                  Polskie Zrzeszenie Bydła Mięsnego  

                                 Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

                                 Mirosław Angielczyk – Dary Natury

         

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Studia w Meksyku, Tajlandii i Kazachstanie

środa 1.08.2018

studiaBiuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do składania aplikacji o stypendium na studia/ wymianę w Meksyku, Tajlandii i Kazachstanie:

1) studia w Meksyku:

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studiuj-w-meksyku-program-stypendialny-meksykanskiej-agencji-wsp

2) studia w Tajlandii:

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studiuj-w-tajlandii-program-stypendialny

3) studia w Kazachstanie:

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/wymiana-studencka-w-kazachstanie-aplikuj-do-1-listopada-2018


Studia doktoranckie 2018-2022

sobota 14.07.2018

logoWNZDziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłaszają rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Zwierzętach pod nazwą „Hodowla zwierząt” w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika

Czas trwania studiów od 01.10.2018 roku do 30.09.2022 roku

Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków przyrodniczych posiadający dyplom magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii.

 Limit miejsc: 20

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SGGW w Warszawie nr 36 -2013/2014 r. z dnia 28.04.2014r.,
 2. kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
 3. CV zwierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań nowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane (zaświadczenie) wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnia ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie – załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,
 9. kandydaci niepełnosprawni składają informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 10. pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 17 września 2018 roku do godziny 14.00. Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (pokój 78 lub 69), ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach (pok. 78) 20 września 2018 roku o godz. 8.30.

Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z uchwałą nr 36 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku, będzie miało charakter konkursowy i uwzględnia łącznie:

– średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

– dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

– wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe. Znajomość języka obcego w stopniu min. średnio zaawansowanym.

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktorskie. O przyjęciu zdecyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników przeprowadzonej rozmowy.

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem w tym, między innymi:

 • ustala tematykę i przebieg badań mających doprowadzić do powstania pracy doktorskiej,
 • w ramach programu studiów ustala z doktorantem wybór fakultetów,
 • dokonuje corocznej oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
 • akceptuje możliwość odbywania przez doktoranta zajęć, staży, stypendiów poza macierzystym Wydziałem.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać u kierownika studiów dr hab. Moniki Michalczuk, prof. SGGW, tel. 225936555, e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl.

Kierownik                                                                            Dziekan

Stacjonarnych Studiów Doktoranckich                        Wydziału Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW                    Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

 

Załącznik nr 1-wzór podania o przyjęcie na studia doktoranckie

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego


Współpraca Wydziału z Kansas State University

wtorek 10.07.2018

Robert1Współpraca Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW z Kansas State University przynosi wymierne efekty. Trzy lata temu pracownicy, doktoranci i studenci WNZ brali udział w ocenie 30 suchych karm dla psów. Próbki karm różniły się wielkością, kształtem, kolorem. Ankietowani – właściciele psów – musieli wskazać 5 próbek ocenionych pozytywnie i 5 negatywnie pod katem wyglądu karmy. Badania wykazały, że preferowano brązowe granulki o tradycyjnym kształcie i średniej wielkości. Natomiast granulki o rozmiarze ekstremalnie małe lub ekstremalnie duże, o nietypowym kształcie oraz w kolorze jasno brązowym nie spotkały się z akceptacją respondentów.

 

zdj. auremar, BigStock.com

Wyniki opublikowano w Animal 2018, 8, 79; doi:10.3390/ani8060079

Pełny tekst artykułu: animals-08-00079

 

Robert

 


ZAPRASZAMY NA WYKŁAD

czwartek 21.06.2018

f-hipokryzja-nasze-relacje-ze-zwierzetamiZapraszamy na wykład Dr Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego zoo, autora 30 książek i tłumacza ponad 20, podróżnika, założyciela i szefa Azylu dla Ptaków w warszawskim zoo.

Wykład pt. „Hipokryzja – nasze relacje ze zwierzętami” rozpocznie się o godz. 9.30, w dniu 26 czerwca (wtorek), Aula I, budynek 32.

Wykład ma charakter otwarty, więc serdecznie zapraszamy zainteresowanych Pracowników. Doktorantów i Studentów.

Komitet Organizacyjny VI Sympozjum Inżynierii Żywności

 


Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice

12604713_791205887689558_8648223501962508743_oW dniu 15.06.2018r. Wydział Nauk o Zwierzętach wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów i Międzywydziałowym Kołem Aves brał udział w Dniu Otwartym Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Organizatorem wydarzenia było Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, które zaprosiło do Sułkowic 600 dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównymi atrakcjami były pokazy wyszkolenia i sprawności użytkowej psów służbowych przebywających aktualnie na kursach w ZKP oraz koni służbowych z Komendy Stołecznej Policji. Oprócz tego każdy miał okazję zapoznać się ze sprzętem pozostającym na wyposażeniu Policji, Straży Pożarnej, a także Wojska Polskiego, obejrzeć  zwierzęta egzotyczne z Warszawskiego ZOO oraz uczestniczyć w pokazie polskich ras psów ze Związku Kynologicznego. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił na specjalnie przygotowanym policyjnym torze przeszkód oraz spotkać się z „inspektorem Sową” i „komisarzem Wyderką”. Wydział Nauk o Zwierzętach od wielu lat współpracuje z ZKP w Sułkowicach, co roku gościmy policjantów przewodników z psami na Dniach SGGW.

zdj. Boruta A. i Lęcznar J.


Studia podyplomowe „Zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych”

Zapraszamy na I edycję studiów podyplomowych Baner 2Zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do zarządzania populacjami zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem obcych gatunków inwazyjnych oraz konfliktowych. Zarządzanie populacjami jest podstawowym narzędziem służącym do kontrolowania liczebności oraz struktury populacji. Obecnie coraz więcej gatunków zwierząt objętych różnymi formami ochrony (np. żubr, bóbr, kormoran, wilk, niedźwiedź, wydra, dzik itp.) stwarza problemy w gospodarce człowieka. Skuteczne techniki zarządzania populacjami mogą łagodzić skutki ich obecności oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływu człowieka. Kolejną grupą silnie oddziałującą na środowiska przyrodnicze są gatunki inwazyjne, profesjonalne techniki zarządzania ich populacjami mogą zmniejszyć skalę oddziaływania na rodzimą faunę.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa oraz metod czynnego zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych oraz konfliktowych. Zapoznają się ze znaczeniem i efektywnością metod inwentaryzacji zwierząt oraz problemów i skutków  podejmowanych decyzji dotyczących zarządzania populacjami. Absolwenci zostaną zapoznani z zasadami zarządzania populacjami w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt takich jak np. afrykański pomór świń, choroba wyniszczająca jeleniowatych czy grypa ptaków. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat problemów w zarządzaniu populacjami gatunków inwazyjnych ukierunkowanych na minimalizację negatywnych skutków inwazji oraz ze sposobami łagodzenia konfliktów powodowanych przez gatunki zwierząt w gospodarce (rolnictwo, leśnictwo i inne). Zdobędą kwalifikacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących aktywnego sterowania populacjami z uwzględnieniem takich czynników jak struktura demograficzna populacji, pojemności środowiska, tempo wzrostu liczebności oraz wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze czy działalność człowieka.

Program studiów podzielono na bloki tematyczne:

 1. Zoogeografia z elementami fauny Polski
 2. Prawne, społeczne i środowiskowe aspekty ochrony przyrody
 3. Metody inwentaryzacji zwierząt
 4. Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków konfliktowych
 5. Łagodzenie konfliktów społecznych z udziałem zwierząt
 6. Gospodarka łowiecka – świadome zarządzanie populacjami zwierzyny
 7. Gatunki obce i inwazyjne – zagrożenia i metody zarządzania
 8. Demografia populacji zwierząt wraz z elementami genetyki populacji
 9. Choroby zakaźne zwierząt i ich wpływ na zarządzanie populacjami
 10. Biostatystyka

Adres: 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

Kierownik studiów: dr Bartłomiej Popczyk
Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń – pierwszeństwo przyjęcia na studnia mają pracownicy służb ochrony środowiska np. Ministerstwo Środowiska, GDOŚ, RDOŚ oraz administracji samorządowej zajmujący się tematyką ochrony środowiska.
Termin zgłoszeń:  od 1 czerwca  do 31 sierpnia 2018 roku

Liczba miejsc: 30
Opłata: 5000 zł (wpisowe – 300 zł, 2400 zł – I semestr, 2300 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl


I Kongres Zootechniki Polskiej – zapraszamy do obejrzenia materiałów

środa 20.06.2018

logo kongresu 2018Wydział Nauk o Zwierzętach serdecznie zaprasza na I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”, który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne we współpracy z Komitetem Nauk Zootechnicznych i Akwakultury oraz Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów oraz praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej. Tematyka Kongresu porusza szereg „gorących” problemów branżowych. Są to między innymi: określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie; dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących – wyzwania i zagrożenia; jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) na tle zmieniających się trendów konsumenckich i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów. Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie: http://www.zootechkongres.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnj8u7c9gAN7v83-wgy23d00_R5sYfcew

 


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie