photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja: DOGS IN ANIMAL ASSISTED THERAPY AND EDUCATION

czwartek 14.11.2019

konferAgaTytuł konferencji: DOGS IN ANIMAL ASSISTED THERAPY AND EDUCATION

Miejsce i data: 16-17 listopada 2019, SGGW, Instytut Nauk o Zwierzętach, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, 02-876 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, bud. 23, AULA I

 

 

Celem konferencji jest promowanie dobrej jakości standardów pracy z psem w AAI (Animal Assisted Intereventions).

Podczas wykładów poruszane będą:

  • międzynarodowe standardy pracy z psem w AAI
  • jak i dlaczego należy dbać dobrostan psów pracujących
  • praktyczne punkty widzenia najlepszych ekspertów z różnych krajów Europy!
  • różnorodne formy pracy terapeutycznej i edukacyjnej z udziałem psa.

3 kluczowe powody, dla których warto być na konferencji!

Wymiana wiedzy

Konferencja to nie tylko możliwość wysłuchania prelegentów. Przygotowujemy warsztaty praktyczne, panele dyskusyjne które pozwolą na wymianę informacji, dobrych praktyk i doświadczeń.

Uczenie się od siebie to ogromna wartość i niezwykle potrzebna w procesie standaryzacji.

Świetna okazja do nawiązania kontaktów

160 uczestników z całej Europy! Głównie z Polski, ale spodziewamy się gości z Holandii, Norwegii, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Zarejestruj się i dołącz do międzynarodowego środowiska!

Wybitni mówcy

Prelegentami są eksperci i przedstawiciele różnych europejskich instytucji pracujących w AAI. To trenerzy pracujący z psami i naukowcy badający zachowania psów.

Profesor Tadeusz Kaleta doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny SGGW. Pracuje w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW.

Zainteresowania oraz tematyka pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach behawioru zwierząt, w szczególności dzikich ssaków drapieżnych i towarzyszących człowiekowi. Do naukowych zainteresowań należy także zagadnienie relacji człowiek-zwierzę, dobrostan zwierząt domowych i etyczne aspekty użytkowania zwierząt. Autor ponad stu dwudziestu publikacji, promotor czterech prac doktorskich oraz ponad stu prac magisterskich inżynierskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Członek -założyciel Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz członek Rady Naukowej Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Doktor Agnieszka Boruta dr nauk rolniczych. Pracuje w Katedrze Hodowli Zwierząt, Instytutu Hodowli Zwierząt, SGGW. Z wykształcenia i wyboru zootechnik. Zaangażowana w badania efektów pracy zwierząt gospodarskich i towarzyszących człowiekowi. Współpracownik Stowarzyszenia zwierzęta ludziom w zakresie przygotowania i oceny dobrostanu psów pracujących w AAI. Autorka publikacji i promotor prac dyplomowych. Od 25 członek Związku Kynologicznego w Polsce, od 15 lat członek World’s Poultry Science Associacion.

Marie-Jose Enders-Slegers – jest prezeską IAHAIO – Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Interakcji Ludzi i Zwierząt. Jest profesorką Antrozoologii na Wydziale Psychologii i Nauk Edukacyjnych na Uniwersytecie Open w Heerlen, Holandia.

Christine Olsen – jest założycielką Norweskiego Centrum Antrozoologii i przewodniczącą zarządu organizacji. Dr Olsen jest koordynatorką grupy „Małe zwierzęta w programach wizytujących” w Zespole Zadaniowym IAHAIO.

Line Sandstedt  – jest dyrektorką Norweskiego Centrum Antrozoologii. Jest behawiorystką i trenerką psów. Prowadzi kursy z zakresu szkolenia psów w kraju i za granicą.

Magdalena Nawarecka-Piątek – jest prezeską Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Od 2005 r. Jest pedagożką, terapeutką integracji sensorycznej, instruktorką terapii wspomaganej przez zwierzęta.Jest współautorką projektów i podręczników międzynarodowych w obszarze AAI.

Doktor Lisa Maria Glenk - ukończyła w 2012 roku studia doktoranckie w dziedzinie Animal Assisted Intereventions na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. Lisa Maria Glenk dołączyła do Instytutu Badań Messerli (Medycyna Porównawcza) w 2013 roku. Jako proacownik naukowy prowadzi badania w obszarze dobrobytu zwierząt, fizjologii stresu i modulacji odporności. Jej praca była nagrodzona grantami i nagrodami. Dr. Lisa Glenk jest członkinią zarządu Austriackiego Towarzystwa Sprzężenia Zwrotnego i Psychofizjologii, członkinią i doradczynią naukową Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde (Niemcy) i założycielką oraz członkinią Hundesicherheitstraining für Kinder und Jugendliche (Austria).

 Marion E. de Jongh – w 1982 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w holenderskiej szkole, której po 2 latach została dyrektorką. Dekadę później została członkinią SEARS. Dalszym rozwojem Marion E. de Jongh pokierowało przekonanie i zgłębianie wiedzy o wpływie psów w pracy i interakcji z innymi osobami. Odbyła wiele międzynarodowych wycieczek edukacyjnych odwiedzając szkoły, ośrodki (m. in. Green Chimneys i zakład karny w Woodburn) by szerzyć wiedzę w obszarze Animal Assisted Intervention. Obecnie zaangażowana jest w projekt D.O.G., w którym we wsparciu psów współpracuje z uczniami i nauczycielami wielu szkół. Zaangażowana jest również w program ‘SEL for Students’ (Social and Emotional Learning for Students – Nauczanie Społeczne i Emocjonalne dla Uczniów).

 Riki Verhoeven jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Utrecht (Holandia) oraz studentką studiów doktoranckich na Open University w Heerlen (Holandia), na kierunku Antrozoologii. Jej obszarem pracy i zainteresowań naukowych jest praca i wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami. Zaplecze naukowe łączone z doświadczeniem zawodowym dyrektorki szkół specjalnych wykorzystuje na co dzień w pracy w AAI. Od niespełna dekady w polu jej zainteresowań znajduje się budowanie relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Aktualnie doktoryzuje się w obszarze Edukacji z Udziałem Zwierząt.

Widzimy się 16-17 listopada, Warszawa

Pobierz program konferencji:  

http://bit.ly/konferencja_AAI_program_PL

 Zarejestruj się! Udział bezpłatny!

http://bit.ly/AAIconference2019

Dowiedz się więcej!

http://bit.ly/AAIconference2019info

Bądź na bieżąco!

https://www.facebook.com/events/586368878412777/

 


Animal Training Methods 2019

czwartek 7.11.2019

logo2019Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w konferencji Animal Training Methods 2019 (Metody trening zwierząt), która odbędzie sie w dniach 15-17 listopada 2019r. pod Warszawą. Celem Konferencji Animal Training Methods – ATM 2019 jest przedstawienie biologicznych podstaw i mechanizmów treningu zwierząt towarzyszących, gospodarskich i dzikich. Naszą misją jest obalenie mitów wciąż przewijających się w wielu publikacjach oraz zaprezentowanie podstawowych metod i technik szkolenia, które są uniwersalne dla wielu gatunków. Konferencja przeznaczona jest między innymi dla naukowców zajmujących się behawiorem zwierząt towarzyszących, miłośników etologii, ale przede wszystkim dla praktyków zajmujących się treningiem i terapią: trenerów i opiekunów zwierząt w ogrodach zoologicznych, behawiorystów, trenerów psów, zoopsychologów, czy też weterynarzy i zootechników, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje. Zachęcamy delegatów z całego świata, którzy interesują się szeroko pojętym treningiem i zachowaniem zwierząt, do aktywnego uczestnictwa w tej międzynarodowej konferencji. Z przyjemnością zapraszamy Państwa do Polski, aby podzielić się najnowszymi wydarzeniami w dziedzinie badań behawioralnych i treningu zwierząt.

Pracownicy Instytutu i studenci mogą zgłaszać postery, szczegółowe informacje znajdują się po linkiem: http://atmconference.eu/ <http://atmconference.eu/>.


Goście na Wydziale: firma SPANVALL i DSM Nutritional Products Sp. z o.o

środa 6.11.2019

logo4.11.W dniu 4 listopada 2019r. w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia gościliśmy na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Panią Paulinę Bukowską-Rzezak, przedstawiciela firmy SPANVALL oraz Panią Katarzynę Asman z firmy DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Pierwszą część zajęć poprowadziła Pani Paulina zapoznając studentów z profilem firmy oraz jej międzynarodową działalnością. Omówiła rolę ściółki w odchowie kurcząt brojlerów oraz wielkość strat ponoszonych przez producentów drobiu w wyniku złej jej jakości. Przedstawiła korzyści zastosowania torfu w kurniku oraz przyczyny powstawania zapalenia skóry podeszwy stopy (FPD) i występowania kokcydiozy. Na koniec wykładu zaprezentowała próbki różnych ściółek, które firma posiada w swojej ofercie, z przeznaczeniem dla stad reprodukcyjnych, brojlerów kurzych i indyczych, trzody chlewnej oraz koni. Następnie Panią Katarzyna Asman z DSM Nutritional Products Sp. z o.o. zapoznała studentów z historią i strukturą firmy oraz jej produktami dedykowanymi dla drobiu, bydła i trzody chlewnej. Przedstawiła lokalizacje fabryk surowców i premiksów w Polsce oraz dwóch strategicznych centrów badawczo-naukowych w Village Neuf we Francji oraz Sisseln w Szwajcarii. Pani Katarzyna zaprezentowała ofertę produktową firmy z uwzględnieniem działu zdrowia i żywienie ludzi oraz zwierząt. Omówiła działanie produktów firmy najczęściej stosowanych w dietach drobiu: barwniki, w tym MaxiChick, witamina D3 i gotowa forma Hy-D oraz enzymy i eubiotyki. Pani Katarzyna Asman, absolwentka naszego wydziału, podzieliła się ze słuchaczami ścieżką rozwoju kariery w firmie DSM, która daje duże możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych. Składamy serdeczne podziękowanie Paniom za przybycie i podzielenie się wiedzą zawodową oraz swoim praktycznym doświadczeniem ze studentami naszego Wydziału.


Goście na Wydziale: Rettenmaier Polska Sp. z o.o. i Cobb Germany

piątek 1.11.2019

5.11.2018W dniu 28 października 2019r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zootechnika przedstawicieli dwóch firm: Rettenmaier Polska Sp. z o.o. i  Cobb Germany. Firma Rettenmaier JRS to światowy leader w produkcji włókna surowego, na rynku od 1877r. Włókno to jest stosowane w wielu dziedzinach życia m.in. w farmacji, kosmetyce, budowie dróg, w przemyśle spożywczym i w żywieniu zwierząt. Firma w swojej ofercie ma tylko jeden produkt  jest nim ARBOCEL – włókno, które nie posiada frakcji rozpuszczalnej, fermentującej w odróżnieniu od konwencjonalnych włókien takich jak otręby, śruta czy wysłodki buraczane. Pani Adriana Jaroszek przybliżyła studentom rolę włókna w diecie loch prośnych oraz zwierząt futerkowych, zwracając szczególną uwagę na wpływ struktury karmy na jakość skór norek i lisów. Drugą część zajęć poprowadził Pan Rafał Borkowski przedstawiając wyniki badań z wykorzystaniem włókna surowego w stadach reprodukcyjnych kur mięsnych oraz kur niosek konsumpcyjnych. Drugą część zajęć poprowadzili przedstawiciele firmy Cobb Germany Pan Ireneusz Rosada oraz Piotr Czaplicki i Tomasz Targowski. Pan Ireneusz Rosada przybliżył ofertę firmy wskazując na  ponad 100. letnią tradycję oraz przedstawił nowe centra handlowe oraz ośrodki badawcze. Pan Piotr Czaplicki omówił rolę wody jako ważnego składnika diety, zwracając szczególną uwagę na monitorowanie linii pojenia, usuwanie biofilmu z instalacji stosując regularne przepłukiwanie systemu pojenia. Następnie Pan Tomasz Targowski przedstawił możliwości wykorzystania potencjału genetycznego kurcząt Cobb w nowoczesnej produkcji brojlerów ze szczegółowym omówieniem pierwszych 10 dni życia kurcząt. Składamy serdeczne podziękowania Państwu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firm i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą ze studentami Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.


ZAPROSZENIE

czwartek 31.10.2019

logoKamila

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Sympozjum Naukowym pt.: „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, które odbędzie się w dniu 5.12.2019r.w Warszawie. Celem Sympozjum jest przedstawienie wpływu zootechniki na rozwój gospodarki w XXI wieku oraz potencjału zwierząt gospodarskich w badaniach biomedycznych i przedklinicznych.

Wzór abstraktu_uczestnicy

Zgłoszenie wzór

 

 

Kamila2


Goście na Wydziale: firma Jotafan

piątek 25.10.2019

logoW dniu 21 października 2019r. gościliśmy na Wydziale na zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia przedstawicieli firmy Jotafan Pana Dyrektora i właściciela Andrzeja Zagórskiego, i Pana Adama Styrylskiego. Firma Jotafan oferuje swoje produkty od 25 lat na polskim rynku. Pan Andrzej Zagórski zapoznał studentów z ofertą firmy, w tym m. in. systemem automatycznego ważenia drobiu podczas chowu oraz omówił dokładnie rolę sterowników mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich (kurniki i chlewnia z wentylacją grawitacyjną). W trakcie trwania wykładu swoimi spostrzeżeniami związanymi z praktycznym wykorzystaniem automatycznego systemu wag WGJ-8 na swojej fermie drobiu podzielił się z młodszymi kolegami Pan inż. Dominik Bednarz. Omówiono również problematykę związaną ze stężeniem dwutlenku węgla w pomieszczeniach inwentarskich: normy, sposób pomiaru i środki zaradcze. Na zakończenie wykładu Panowie z firmy Jotafan przygotowali konkurs dla najuważniejszych słuchaczy i Pan Andrzej wylosował trzy osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania związane z systemem ostrzegania i kontroli gazów w obiekcie. Składamy serdeczne podziękowania Przedstawicielom firmy Jotafan za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firmy i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą ze studentami Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.


ZAPROSZENIE

poniedziałek 21.10.2019

Koło Naukowe Aves zaprasza na pierwsze w roku akademckim 2019/2020 spotkanie. Czekamy na osoby zainteresowane ptakami ozdobnymi, egzotycznymi i drapieżnymi, odkryj z nami ich ciekawy świat. Spotkanie odbędzie sie w dniu 22.10.2019r., w sali 1086 o godz. 18,00, w budynku numer 23. ZAPRASZAMY

 

zaproszenie aves

 


ZAPROSZENIE na prelekcję: „Marsz pingwinów”- historia i współczesność gatunków z rzędu Sphenisciformes.

piątek 18.10.2019

PTGPrelekcję pt.: „Marsz pingwinów”- historia i współczesność gatunków z rzędu Sphenisciformes” wygłosi Pani Dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire jest adiunktem w Zakładzie Biologii Antarktyki IBB PAN. Od 14 lat prowadzi badania fauny antarktycznej w kontekście zmian zachodzących w tamtejszych ekosystemach. Uczestniczyła w pięciu wyprawach Antarktycznych i zainicjowała program długoletnich obserwacji ekologicznych prowadzonych na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego. Do badań gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla, w tym pingwinów i ssaków płetwonogich, wykorzystuje teledetekcję, telemetrię i bezzałogowe systemy latające. W latach 2013-2017 była przedstawicielem Polski w Komitecie Naukowym Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Scientific Committee of the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), gdzie przewodniczyła grupie roboczej ds. monitoringu ekosystemów i zarządzania.

prelekcja


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie