photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Liga NGOs

piątek 11.09.2020

Liga NGOs ulotkaWeź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją
 • PR i komunikacji
 • prawne aspekty NGO
 • wystąpienia publiczne
 • leadership

Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.

Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Liga Junior (dla osób w wieku 18-21 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a530d266d9b0423c897e81622cc2bcc0
Liga Akademicka (dla osób w wieku 22-25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3c42400bda60477fafb5425cca967cd3

Liga Senior (dla osób w wieku powyżej 25 lat)
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9320a36a30784fbfad2b0ba676330258

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.ligangos.pl.
Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze
wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:
Faceboook: https://www.facebook.com/ligangos
Instagram: https://www.instagram.com/ligangos


Władze Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt na kadencję 2020-2024

niedziela 6.09.2020

logoWNZInformujemy, że w dniu 1 września 2020r. odbyła się uroczystość wręczenia nominacji dziekanom, a w dniu 3 września 2020r. powołani zostali przez JM rektora SGGW prodziekani. Dziekanem Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt na kadencję 2020-2024 została Pani Prof. dr hab. Justyna Więcek, Prodziekanem został Pan dr inż. Jan Slósarz. Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

C18A8404-620x500o
wreczenie_nominacji_prodziekani_04.09.2020-49

 

 

 

 

 


Zootechnika – zapraszamy na studia!

piątek 7.08.2020

IMG_2809Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu hodowli i żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich z zachowaniem ich zdrowia i dobrostanu oraz produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tego zdobędziesz kwalifikacje rolnicze i będziesz mógł prowadzić działalność rolniczą!

W programie studiów m.in.: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, hodowla zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej.

Zootechnika to kierunek obejmujący zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, uprawy roślin i produkcji pasz oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego.

Co po studiach inżynierskich (I stopnia)? Zapraszamy oczywiście na 3. semestralne studia magisterskie (II stopnia).

Perspektywy zawodowe:

 • prowadzenie produkcji zwierzęcej,
 • kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych,
 • organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego,
 • firmy paszowe i inne, prowadzące obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi,
 • instytucje zajmujące się ochroną zwierząt i środowiska,
 • instytucje finansowej obsługi rolnictwa,
 • doradztwo rolnicze,
 • placówki naukowo-badawcze.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – zapraszamy na studia!

IMG_2811

Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu hodowli, warunków utrzymania oraz żywienia zwierząt, bioróżnorodności, problematyki ochrony in situ i ex situ gatunków ginących.

W programie studiów m.in.: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, restytucja i ochrona zwierząt, chów, utrzymanie oraz dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich, zoopsychologia.

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich to kierunek obejmujący zagadnienia dotyczące hodowli zwierząt towarzyszących i dzikich, ekologii i zoopsychologii.

Co po studiach inżynierskich (I stopnia)? Zapraszamy oczywiście na 3. semestralne studia magisterskie (II stopnia).

Perspektywy zawodowe:

 •  instytuty i organizacje działające w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt),
 • firmy usługowe i paszowe,
 • związki hodowców,
 • ogrody zoologiczne,
 • schroniska dla zwierząt,
 • ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt,
 • placówki naukowo-badawcze.

Bioinżynieria zwierząt – zapraszamy na studia!

IMG_2810Studiując u nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekularnym, tkankowym i ogólnym. Poznasz również tajniki wiedzy z zakresu nanonauk i nanobiotechnologii oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych.

W programie studiów m.in.: matematyka, chemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka, techniki biologii molekularnej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, toksykologia środowiska, hodowla in vitro oraz bioinformatyka.

Bioinżynieria zwierząt to kierunek obejmujący interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu zastosowania najnowszych metod inżynierii genetycznej w pracy laboratoryjnej na organizmach zwierzęcych.

Co po studiach inżynierskich (I stopnia)? Zapraszamy oczywiście na 3. semestralne studia magisterskie (II stopnia).

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł biotechnologiczny zajmujący się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
 • laboratoria diagnostyczne i analityczne, stosujące w badaniach modele zwierzęce
 • przemysł nanobiotechnologiczny,
 • jednostki naukowo-badawcze, edukacyjne, kontrolne, rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

wtorek 14.07.2020

JasińskiW dniu 13 lipca 2020r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa imienia Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Pamiątkowa tablica jest godną formą uhonorowania działalności Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego na rzecz Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, Instytutu Nauk o Zwierzętach i całej Uczelni oraz Jego licznych zasług. Pan Profesor był niekwestionowanym autorytetem z zakresu pszczelnictwa, wybitnym naukowcem, specjalistą w dziedzinie biologii rozrodu pszczół, cenionym pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, zasłużonym, wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w latach 1996-2009 pełnił funkcję kierownika Pracowni Pszczelnictwa. Licznych gości, w tym członków Senatu SGGW, nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Nauk o Zwierzętach, budowniczych przybyłych na uroczystość przywitała Pani Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, która przedstawiła sylwetkę Profesora Zygmunta Jasińskiego i jego dorobek naukowy oraz przywołała wspomnienia z Nim związane. Głos zabrał również Rektor SGGW Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, który opisał Profesora Zygmunta Jasińskiego jako wyjątkowego człowieka, szlachetnego, otwartego na innych, szczerego, życzliwego, zwłaszcza dla młodych ludzi, pełnego pasji pszczelarskiej i łowieckiej. Pani dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW – kierownik Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa INZ SGGW podkreśliła, że nowy budynek będzie dobrze służył przez długie lata i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Praca w nowych standardach pozwoli rozszerzyć badania naukowe z zakresu pszczelnictwa, co umożliwi uczelni dalszy rozwój i realizację nowych zadań. Nowy budynek Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, w którym swoją siedzibę będzie miało także Międzywydziałowe Koło Aves – to doskonała baza do pracy dydaktycznej i naukowej. Pracownicy, studenci, doktoranci, dyplomanci oraz praktykanci będą mieli możliwość pracy i nauki w komfortowych warunkach, co ułatwi zdobywanie wiedzy. Na zdjęciach upamiętniono odsłonięcie tablicy i zwiedzanie budynku przez gości uczestniczących w uroczystości.

budynek zdjęcie 1 budynek zdjęcie 3

 

budynek zdjęcie 2 budynek zdjęcie 4

Wybory do Senaty w kadencji 2020-2024

wtorek 7.07.2020

Pałac RektorskiInformujemy, że w Instytucie Nauk o Zwierzętach zakończyły się wybory przedstawicieli do Senatu kadencji 2020-2024.  Z grupy profesorów i profesorów SGGW wybrani zostali: dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW i dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW; z pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Martyna Batorska; z grupy studentów Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt: inż. Jakub Urban i inż. Damian Żyłowski. Nowym członkom Senatu kadencji 2020-2024 serdecznie gratulujemy!


Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie zasad przeprawadzanie egz.dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

piątek 3.07.2020

63433444

Szanowni Państwo,

poniżej treść  zarządzenia Rektora SGGW w sprawie tzw. „obron on-line”

Zarządzenie nr 46 2020 Rektora SGGW w Warszawie


Następna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie