photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Uwaga! Badania ankietowe na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

czwartek 12.10.2017

Hand with pen over application formUprzejmie informujemy w imieniu Pana Rektora ds. dydaktyki Prof. dr hab. Kazimierza Tomali, że na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich SGGW weźmie udział w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”. Badanie jest skierowane do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok, studentów I, II i III stopnia oraz studentów z programu Erasmus). Wśród listy wylosowanych wydziałów znalazł się Wydział Nauk o Zwierzętach, kierunek Zootechnika.
http://www.sggw.pl/aktualnosci/quot-zjawisko-molestowania-i-molestowania-seksualnego-studentek-i-studentow-uczelni-wyzszych-quot
W dniach 16-31.10.2017 r. pani mgr Anna Kiryjow z Biura Prasowego SGGW (adres mailowy: anna_kiryjow@sggw.pl)  będzie podczas wybranych zajęć wręczać studentom i studentkom listy intencyjne od Rzecznika Praw Obywatelskich. W listach studenci otrzymają kody QR do zeskanowania lub linki do badania ankietowego.

*Badanie jest w pełni anonimowe.*


Relacja filmowa z 11th European Vertebrate Pest Management Conference

środa 11.10.2017

displayImageW dniach 26-29 września 2017r. odbyła się 11 edycja European Vertebrate Pest Management Conference, która podejmowała szeroko pojętą problematykę „gatunków konfliktowych”. W tym roku miejscem konferencji była Warszawa, wykłady odbywały się w budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Badawczy Leśnictwa i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=1HLz_xNW5oU

 


Projekt Reaktywacja

wtorek 10.10.2017
reaktywacja_SGGW-620x500oZapraszamy na tegoroczną edycję projektu Reaktywacja, która odbędzie się 11.10.2017 w Auli Kryształowej.
Projekt skierowany jest głównie do studentów pierwszego roku. Podczas wydarzenia można zapoznać się z bogatą ofertą kół naukowych i agend działających w SGGW.
Godziny rektorskie dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauk o Zwierzętach obowiązują od 10:00 do 12:00. Zajęcia należy odrobić po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
Strona wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/185116262061350/?ti=cl

Szkolenia i XIV Rolniczy Festiwal Nauki w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

CDRCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w  dniach 28-29 września 2017r. szkolenie „Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej”, w którym uczestniczyli pracownicy naszego Wydziału. Pani dr hab. Monika Michalczuk i Katarzyna Jędrzejewska wygłosiły referat na temat wyzwań w produkcji drobiarskiej, Pan dr Marcin Gołębiewski przedstawił „Precision farming – nowoczesne zarządzanie stadem bydła mlecznego”, Pani dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW mówiła o fitobiotykach w profilaktyce i leczeniu mastitis w warunkach produkcji ekologicznej. Wykład pt. „Ekspresja genów jako determinant jakości technologicznej i prozdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego” wygłosiła Pani dr Kamila Puppel, a Pan dr Andrzej Łozicki mówił o kiszonce z dyni, jej jakości i wartości funkcjonalnej dla krów mlecznych. Pan mgr Marcin Sońta, doktorant naszego Wydziału przedstawił wykład pt. ”Bobowate – znaczenie, uprawa i wykorzystanie w żywieniu rosnących świń”. Wszystkie wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Uczestnikami spotkania byli doradcy rolniczy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, Izb Rolniczych, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych oraz nauczyciele z rolniczych szkół średnich.

W drugim dniu szkolenia odbył się wyjazd studyjny do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w którym wykładowcy z SGGW zaprezentowali działanie nowoczesnego systemu monitorowania stada krów mlecznych e-stado, testowanego w oborze. Uczestnicy szkolenia mogli praktycznie zapoznać się najważniejszymi funkcjami systemu: monitoringiem stanu zdrowia zwierząt, monitoringiem rui i inseminacji oraz okresu około wycieleniowego krów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców a wiedza nabyta podczas spotkania z pewnością posłuży uczestnikom w upowszechnieniu innowacyjnych rozwiązań.

W dniu 5 października 2017r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie zorganizowali XIV Rolniczy Festiwal Nauki oraz konferencję „Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich”, w których to wydarzeniach uczestniczyli pracownicy naszego Wydziału, przedstawiając ofertę edukacyjną SGGW i Wydziału Nauk o Zwierzętach. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkało się minikiwi, wyhodowane i popularyzowane przez dr hab. Piotra Latocha z Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Zakład Hodowli Drobiu naszego Wydziału przeprowadził badania nad wykorzystaniem suszonych owoców minikiwi w dietach dla kurcząt brojlerów. Dodatek minikiwi, które cechuje wysoki poziom antyoksydantów, korzystnie wpłynął na jakość i długość przechowywania tuszek kurcząt.


Rajd po Polsce w obronie pszczół – zapraszamy na film

piątek 22.09.2017

małyfiatPszczelarze oraz organizacje pszczelarskie je reprezentujące alarmują, że w polskim pszczelarstwie dzieje się źle, a fala niezadowolenia w bieżącym roku osiągnęła bardzo wysoki poziom. Obecnie jest to związane z dużymi upadkami rodzin pszczelich po zimowli 2016/2017 roku, ale także jest to następstwem niezadowolenia pszczelarzy z mało skutecznych leków zwalczających choroby pszczół oraz brakiem należytej ochrony pszczelarstwa ze strony władz. W tej sytuacji uznaliśmy, że potrzebne byłyby działania promocyjne ukazujące problemy środowiska pszczelarskiego, a także działania wskazujące jak przeciętny człowiek niezwiązany z pszczelarstwem może pomóc chronić te tak pożyteczne dla środowiska i ludzi owady. By zapoznać polskie społeczeństwo z aktualną sytuacją w pszczelarstwie i być może w ten sposób wpłynąć pozytywnie na zmiany, które mogłyby ją poprawić, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych wspólnie z polskim Związkiem Pszczelarskim i Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich Polanka przy znaczącym zaangażowaniu firmy Tomasza Łysonia zorganizowało jesienią 2017 roku cykl eventów ukazujących najistotniejsze problemy pszczelarstwa. Tym razem, by zwrócić uwagę społeczeństwa i mediów zorganizowano rajd fiatów 126p na trasie z Krakowa do Koszalina, a każdy z przystanków na trasie przejazdu obfitował w wydarzenia promujące lokalnych pszczelarzy i ukazywał tajniki oraz problemy pszczelarstwa. Mamy nadzieję, że realizując to działanie skutecznie udało się przekazać główne przesłania rajdu,  przedstawione w trzech hasłach: „Pszczoły przetrwają, gdy kwiaty zapylają”, „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” i „STOP pestycydom”.

Głosząc te hasła, pragnęliśmy zwrócić uwagę na aktualne problemy pszczelarstwa i możliwe sposoby ich rozwiązania, a swoim wspólnym działaniem chcieliśmy ukazać pozytywny wizerunek środowiska pszczelarzy. Jesteśmy przekonani, że dobre przesłanie, jakie nam towarzyszyło – przy odpowiednim zaangażowaniu współorganizatorów i władz może osiągnąć dużą skuteczność przy minimalnych nakładach finansowych.

Rajd w obronie pszczół i pszczelarstwa odbył się w dniach  9 – 16 września 2017 r. Na trasie przejazdu obejmowała wydarzenia w następujących miejscach:

 1. Otwarcie Rajdu – Rynek Główny w Krakowie
 2. Stróże – Sądecki Bartnik
 3. Biszcza – PH Barć
 4. Łukowa – Pszczelarz Kozacki
 5. Centrum Kształcenia Praktycznego Pszczela Wola
 6. Lublin – Stare Miasto
 7. Siedlce – Pasieka Krzysztof Loc oraz Pasieka Mellifera
 8. Warszawa – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW
 9. Olsztyn – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 10. Gryźliny – Centrum Pszczelarskie Wilde
 11. Dzierzgoń – Gospodarstwo Pszczelarskie Ewa i Bogdan Toporkiewicz
 12. Karczowiska Górne – Nektar
 13. Gdańsk – Długi Targ
 14. Koszalin – udział w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza – zakończenie rajdu.

[Piotr Mrówka]

https://www.youtube.com/watch?v=P8oJwgnwPMA

Rekrutacja uzupełniająca – Studia doktoranckie 2017-2021

wtorek 12.09.2017

logoWNZDziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłaszają rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Zwierzętach pod nazwą „Hodowla zwierząt” w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika Czas trwania studiów od 01.10.2017 roku do 30.09.2021 roku

Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków przyrodniczych posiadający dyplom magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii.

Limit miejsc: 20

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SGGW w Warszawie nr 36 -2013/2014 r. z dnia 28.04.2014r.,
 2. kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
 3. CV zwierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań nowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnia ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie – załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,
 9. kandydaci niepełnosprawni składają informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 10. pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 21 września 2017 roku do godziny 14.00. Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (pokój 78 lub 69), ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach (pok. 78) 26 września 2017 roku o godz. 14,00.

Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z uchwałą nr 36 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku, będzie miało charakter konkursowy i uwzględnia łącznie:

– średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

– dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

– wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe. Znajomość języka obcego w stopniu min. średnio zaawansowanym.

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktorskie. O przyjęciu zdecyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników przeprowadzonej rozmowy.

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem w tym, między innymi:

 • ustala tematykę i przebieg badań mających doprowadzić do powstania pracy
 • doktorskiej,
 • w ramach programu studiów ustala z doktorantem wybór fakultetów,
 • dokonuje corocznej oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
 • akceptuje możliwość odbywania przez doktoranta zajęć, staży, stypendiów poza        macierzystym Wydziałem.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać u kierownika studiów dr hab. Moniki Michalczuk, tel. 225936555, e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl.

oraz w zakładce: Studia/ doktoranckie/2017-2021

 

Kierownik                                                                     Dziekan

Stacjonarnych Studiów Doktoranckich              Wydziału Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Monika Michalczuk                                 Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka


Inauguracja Wydziałowa

logoWNZSerdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zwierzętach, która odbędzie się w piątek 29 września 2017r. o godzinie 15,00 w połączonych Aulach I i II budynku 23, przy ul. Ciszewskiego 8.

 

inauguracja


Studia podyplomowe: Zwierzęta laboratoryjne: hodowla i uzytkowanie

poniedziałek 4.09.2017

laboratowryjneInformacja ogólna:

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do zarządzania zwierzętarnią hodowlaną i doświadczalną, pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w zespole ds. dobrostanu zwierząt oraz planowania i nadzorowania badań z użyciem zwierząt poprzez uzyskanie kwalifikacji z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt laboratoryjnych. Program realizowany będzie w trakcie 2 semestrów w formie zjazdów sobota-niedziela (8 zjazdów w semestrze).

Czas trwania: 2 semestry, rozpoczęcie: październik 2017 r.

Zasady rekrutacji:  Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających  dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia.

Termin zgłoszeń: do 15 września 2017 r.

Opłaty: Koszt studiów to 3900,00 zł za 2 semestry (opłata za I semestr -2000,00 zł , opłata za II semestr – 1900,00 zł) + jednorazowa opłata wpisowa – 300,00 zł .

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
• Aktualnych przepisów prawnych dotyczących wykorzystania, ochrony i dobrostanu zwierząt doświadczalnych;
• Aspektów etycznych wykorzystania zwierząt w badaniach ;

 • Projektowania i zarządzania zwierzętarnią;
  • Hodowli, utrzymania i dobrostanu zwierząt laboratoryjnych; transportu zwierząt doświadczalnych;
  • Biologii zwierząt laboratoryjnych oraz podstawowych zagadnień weterynaryjnych w hodowli i doświadczeniach;
  • Dostępnych modeli zwierzęcych;
  • Planowania badań z użyciem zwierząt i z zachowaniem zasady 3R;
  • Metod alternatywnych.

Organizator: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8 ; 02-786 Warszawa; tel.: (22) 593-65-77, tel./fax: (22) 593-65-76, kgohz@sggw.pl
Sekretariat studiów: bud 23, pok. 34 parter, czynny w godz. 11-15

Informacje: http://spzl.sggw.pl


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie