photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Dr Krzysztof Damaziak laureatem konkursu „Wspieramy Rozwój”

poniedziałek 26.06.2017

CEDROB - wspieramy rozwój - logoDnia 08.06.2017 r. dr Krzysztof Damaziak został laureatem konkursu „Wspieramy Rozwój”, organizowanego przez firmę Cedrob S.A. Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Projekty były przyznawane w czterech kategoriach: Nauka i Rozwój, Edukacja i Sport, Kultura oraz Inicjatywa Społeczna.  Pan dr Krzysztof Damaziak uzyskał najwyższe dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. w kategorii Nauka i rozwój. Tematem prowadzonych badań będzie „Wpływ podgrzewania i zmian pozycji jaj wylęgowych kur mięsnych w czasie magazynowania na wyniki lęgów i jakość piskląt”. W ramach projektu studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach: Pan Mateusz Walas i Pan Jakub Karwacki odbędą praktyki zawodowe w Zakładzie Wylęgu Drobiu należącego do firmy Cedrob S.A.

Obraz1290


EUREKA!DGP 2017

piątek 23.06.2017
2995121-wreczenie-nagrod-w-iv-edycji-657-323Wynalazek naukowców z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych zajął 3. miejsce w prestiżowym konkursie „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. Zespół kierowany przez prof. dr hab. Ewę Sawosz-Chwalibóg, w składzie dr Marta Kutwin, dr Sławomir Jaworski, dr Marta Grodzik, dr Mateusz Wierzbicki i dr Anna Hotowy,  został doceniony za zgłozenie patentowe „Zawiesina nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób otrzymywania”. Celem wynalazku jest wykorzystanie grafenu do walki z nowotworami, i to w podwójnej roli, także jako nośnik dla wykorzystywanej w chemioterapiaWysoko oceniony został także patent naukowców z Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Zespół pod kierownictwem dr. hab. Stanisława Błażejaka, prof. SGGW, opracował sposób otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej zawartości glukanu.
Udział w konkursie mogły wziąć polski uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN, które zgłosiły swoje wynalazki do Urzędu Patentowego RP w latach 2015-2016. W czwartej edycji konkursu wyjątkowo przyznano aż cztery nagrody i jedno wyróżnienie. Było to spowodowane bardzo wysokim i wyrównanym poziomem najwyżej ocenionych patentów. Celem konkursu jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Uroczyste rozstrzygnięcie Eureka! DGP 2017 odbyło się 22 czerwca 2017 r.

Nowotwory to druga najczęstsza przyczyna śmierci w krajach rozwiniętych. Dane statystyczne z ostatnich kilku lat wskazują, że choroby nowotworowe są odpowiedzialne za około ¼ wszystkich zgonów. Chociaż liczba zachorowań stale rośnie, poprawiają się metody diagnostyczne, a jeśli nowotwór zostanie wcześnie wykryty, to często może być skutecznie leczony. Dzieje się tak między innymi dlatego, że naukowcy i lekarze z całego świata zdobywają coraz większą wiedzę w dziedzinie onkologii i odkrywają coraz skuteczniejsze sposoby diagnozowania oraz leczenia. Istotny wkład w rozwój wiedzy o nowotworach wnoszą także badacze ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie realizowanych jest kilka znaczących projektów mających na celu walkę z rakiem. Dobre rezultaty w walce z nowotworami osiągają naukowcy z Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Od 10 lat pod kierownictwem prof. Ewy Sawosz-Chwalibóg prowadzone są badania nad zastosowaniem różnych nanostruktur w szeroko pojętej biologii, a zwłaszcza w medycynie. Ich najważniejszym celem jest poszukiwanie i konstruowanie innowacyjnych nanomolekuł, które mogłyby wykazywać działanie antynowotworowe. Większość badań nastawionych jest na walkę z jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów, jakim jest glejak IV stopnia. W Zakładzie Nanobiotechnologii zespół kierowany przez dr Martę Grodzik przeprowadził pierwsze na świecie badania nad wykorzystaniem nanoplatyny. Co prawda leki na bazie platyny są w medycynie popularne i dość skuteczne, jednak wywołują również cały szereg efektów ubocznych. Z badań wynika, że toksyczność nanoplatyny jest znacznie mniejsza, a jej zastosowanie w terapii bezpieczniejsze dla pacjenta. Prowadzone w tym samym czasie podobne eksperymenty nad grafenem wykazały, że płatki tlenku grafenu są skuteczne w leczeniu nowotworów mózgu i piersi. Grafen jest formą węgla o misternej konstrukcji, dołączenie do niego grup tlenowych zwiększa jego biozgodność z organizmem, ale nie zmienia zabójczego działania na komórki rakowe. Naukowcy z SGGW poszli jeszcze o krok dalej i połączyli płatki tlenku grafenu z nanocząstkami platyny. Otrzymana grafeno-platyna może mieć zastosowanie jako środek leczniczy podawany bezpośrednio do guza i okolicznych tkanek. Ponieważ węgiel rozpoznawany jest jako przyjazna molekuła, otrzymany materiał bez przeszkód lokuje się w komórkach nowotworu i niczym koń trojański stopniowo uwalnia jony platyny, które niszczą DNA komórek rakowych. Jako że nanomolekuła działa wyłącznie w miejscu podania, istnieje małe ryzyko, że substancja aktywna wejdzie w reakcje ze zdrowymi komórkami organizmu. Chociaż badania pilotażowe dają nadzieję na długo oczekiwany przełom w walce z glejakiem, potrzeba jeszcze wielu testów, by zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę kliniczną.

DSC01307 DSC01317
DSC01332 DSC01340

Konferencja ELLS, University of Copenhagen

środa 21.06.2017
17796191_1843992875861811_4796163324512464167_n-620x500oZapraszamy studentów SGGW na doroczną konferencję Euroleague for Life Sciences- ELLS Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji ELLS i zaprezentować swoją pracę naukową (np. . dyplomową) na międzynarodowym forum zgłoś się już teraz! Termin na przesyłanie abstraktów upływa 30 czerwca 2017 r.

University of Copenhagen w dniach 17-18 listopada 2017 roku będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej zaadresowanej do Studentów dziesięciu uczelni przyrodniczych z całego świata, zgrupowanych w organizacji nazywanej EUROLIGĄ (ELLS – Euroleauge for Life Sciences)

 

 

Strona internetowa konferencji: http://www.ells2017.e-sggw.pl/en/

Facebook

Każdy student SGGW może wziąć udział w tym wydarzeniu*. Wystarczy, że opisze swoją pracę (np. pracę dyplomową: licencjacką, inżynierską, magisterską albo badanie przeprowadzone w ramach koła naukowego) i wyśle abstrakt.

Na konferencji można przedstawić wyniki w formie ustnej prezentacji lub posteru. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowym bonusem jest również możliwość otrzymania punktów do stypendium naukowego. Cała konferencja ma charakter międzynarodowy, dlatego prowadzona będzie wyłącznie w języku angielskim.

Tegoroczne hasło przewodnie konferencji brzmi:

„Global Challenges – the Impact of Life Sciences”

Konferencja to nie tylko szansa na poznanie innowacyjnych pomysłów, ale również osobista wymiana doświadczeń ze studentami i profesorami z najlepszych uczelni przyrodniczych na świecie. To także szansa na niezapomniane przeżycia i nowe międzynarodowe znajomości.

Jak rozpocząć przygotowania?

Po pierwsze zadecydować, czy chcemy zaprezentować wyniki w formie ustnej prezentacji, czy posteru.  Następnie należy zalogować się na stronie i przesłać abstrakt (czyli ogólny zarysu projektu wg instrukcji: http://www.ells2017.e-sggw.pl/en/ells-scientific-student-conference/abstracts-book-of-abstracts )

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa 30 czerwca 2017.

*Warunki uczestnictwa:

  • konferencja jest przeznaczona dla studentów posiadających status studenta SGGW w roku akademickim 2017/2018,
  • w konferencji mogą brać również udział studenci I-ego roku studiów doktoranckich.

Wyniki ostatecznej selekcji będą opublikowane pod koniec sierpnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Kryński

czwartek 15.06.2017

krynskiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 czerwca 2017 roku zmarł Prof. dr hab. Andrzej Kryński, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Kryński urodził się 18.08.1938r. w Wilnie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1962r. kończąc studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. W 1970r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych, a w 1984r. doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zoohigieny. W 1991r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, a w 1997r. Minister Edukacji Narodowej mianował go na stanowisko profesora zwyczajnego SGGW. Profesor Andrzej Kryński pracował w SGGW od 16.11.1960r. do 18.08.2008r. przechodząc kolejne stanowiska – od technika do profesora zwyczajnego. Był zatrudniony w Katedrze Chemii Fizjologicznej, Instytucie Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego, a od 1976r. w Katedrze Higieny i Profilaktyki Produkcji Zwierzęcej Wydziału Zootechnicznego. W latach 1996-2003 pracował też (na pół etatu) w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Profesor Andrzej Kryński był wieloletnim kierownikiem Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW oraz konsultantem naukowym Stacji Badawczej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. W latach 2003-2005 sprawował funkcję prezydenta ISAH (Międzynarodowe Towarzystwo Higieny Zwierząt). Był też organizatorem XII Kongresu ISAH 2005 w Warszawie. Był autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i wielu podręczników. W ostatnich latach działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej koncentrował się w specjalistycznym kierunku dotyczącym higieny i profilaktyki schorzeń w hodowli zwierząt łownych. Pracę dydaktyczną realizował w wielu przedmiotach: chemia fizjologiczna, toksykologia, ochrona środowiska i in.. Był promotorem wielu prac dyplomowych i doktorskich. Profesor był członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 czerwca 2017 roku w kościele św. Dominika  przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie o godzinie 10:30, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego.


V Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych”

wtorek 13.06.2017

KONFERENCJA_POLLASA_2017 (1)Zapraszamy na organizowaną przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

V Krajową Konferencję „Zwierzęta w badaniach naukowych”.  Konferencja odbędzie się w SGGW w Warszawie, w dniach 11-13 września 2017

Planowane rozpoczęcie: 11.09.2017 o godzinie 11.00

Planowane zakończenie: 13.09.2017 ok. godziny 15.00

W programie Konferencji znajdą Państwo wykłady i warsztaty odnośnie 3 tematów wiodących :

1. Żywienie, mikrobiom, metabolizm (3 sesje)

2. Dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie (2 sesje)

3. Ustawa w praktyce (1 sesja plus warsztaty)

 

 

 

 

Przewidziana jest również sesja plakatowa obejmująca badania prowadzone z wykorzystaniem:
a) zwierząt laboratoryjnych
b) zwierząt gospodarskich
c) zwierząt modelowych- modyfikowanych genetycznie
d) zwierząt dzikożyjących
e) alternatywnych metod badawczych

 

Tematy te przybliżą Państwu Wykładowcy z kraju, jak również zaproszeni zagraniczni Goście, m.in.:

(tematy robocze)

Joanna Gromadzka (SGGW) „Zwierzęta w badaniach żywieniowych człowieka”

Tomasz Niemiec (SGGW) „Różnice w metabolizmie zwierząt młodych i starzejących się”

Lidia Markiewicz (IRZ, PAN) „Rola metabolitów bakterii w utrzymaniu homeostazy mikrobiota-   organizm”

Marcin Taciak (IfiŻZ, PAN) „Wpływ interakcji pomiędzy białkiem a węglowodanami na aktywność flory bakteryjnej zasiedlającej przewód pokarmowy zwierząt monogastrycznych”

Beata Nalepa (UWM) „Wpływ różnych składników pokarmowych na mikrobiota układu pokarmowego”

Marcin Ufnal (WUM) „Drogi oddziaływania bakterii jelitowych na homeostazę układu krążenia”

Agata Kowalska (IRŚ) „Żywienie ryb doświadczalnych”

Maria Kulecka (COI) „Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji w badaniach mikrobiomu bakteryjnego gryzoni laboratoryjnych”

Natalia Dziekan (SGGW) „Nowości w metodach alternatywnych”

Anna Kosson (IMDiK, PAN) „3R w praktyce w hodowli”

Krzysztof Różycki (IMDiK, PAN) „Baza próbek biologicznych – bankiem próbek rozproszonych”

Kirk Lech (EARA) „Komunikacja ze społeczeństwem”

Daria Abramowicz (Park Psychologii) „Wypalenie zawodowe, wpływ na dobrostan zwierząt”

Elżbieta Kompanowska-Jezierska (IMDiK, PAN; KKE) „Ustawa w praktyce”

Piotr Sowiński (ESLAV)„Weterynaryjna ocena zwierzęcia przeznaczonego do ponownego wykorzystania w procedurach”

Warsztaty:

„Rola zespołów doradczych ds. dobrostanu zwierząt – teoria i praktyka” – prowadzący: przedstawiciele PolLASA i KKE

Anna Cabaj (IBD PAN, I LKE w Warszawie); Monika Mikulska (SGGW, PolLASA) „Wnioski o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia składane do LKE (problematyczne punkty)”

 

Koszty uczestnictwa w Konferencji PolLASA 2017: 

uczestnik – 400zł, uczestnik – członek PolLASA (z aktualnie opłacona składką)  350zł, student lub
doktorant – 250zł;
Opłata konferencyjna obejmuje: koszt materiałów, koszt udziału w warsztatach, koszty posiłków w trakcie konferencji (obiady w trakcie konferencji, uroczysta kolacja, przerwy kawowe)

 

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów zakwaterowania.

Proponowane miejsca noclegu:

Pokoje gościnne IKAR: http://ikar.sggw.pl/ – prośba o rezerwacje pokoi najpóźniej do 15 sierpnia 2017.
Hotel** Szkoleniowy Ursynów: www.hotelursynow.pl
Holtel*** Puławska Residence : www.pulawskaresidence.com.pl
Hotel *** Poleczki: www.hotelpoleczki.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 31 maja 2017r.

 

Zalecenia dotyczące formatowania tekstu streszczenia.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) należy przesłać w formacie pliku .doc przygotowane wg podanego schematu:

Format pionowy A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, odstęp miedzy wierszami 1,5·

Tytuł – pogrubiony, wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Autorzy – wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Afiliacja – wyrównany do lewej, Times New Roman, 10 pkt·

Tekst podstawowy – wyjustowany, Times New Roman, 12 pkt. Maksymalnie 250 słów·

 

Plakaty w języku angielskim.

Rozmiar plakatów: 60 cm (szer.) x 90 cm (wys.)

 

Wszelkie aktualne informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne na stronie:

http://pollasa.pl/konferencje/v-konferencja-2017/

Komitet Naukowy i Organizacyjny


Kierunek ZOOTECHNIKA na 2. miejscu w Polsce

logoRKSW rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2017 kierunek Zootechnika na Naszym Wydziale uzyskał 2 miejsce, tuż po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/zootechnika


Wizyta w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach

niedziela 11.06.2017

laski

Dnia 06.06.2017 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach gościł pracowników naukowych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Było to czwarte i ostatnie z zaplanowanego cyklu spotkań mających na celu ocenę sensoryczną produktów drobiowych tj. mięsa oraz jaj. Na spotkaniu uczniowie liceum i gimnazjum oceniali jajecznicę przygotowaną z jaj 8 różnych gatunków drobiu. Doświadczenie, które uczestnicy badania zdobyli przy okazji poprzednich spotkań zaowocowało rzetelnymi wynikami oraz bardzo sprawną współpracą. Różnice w smaku, zapachu czy konsystencji jajecznicy zostały przez uczniów skrupulatnie odnotowane, a preferencje względem konkretnych gatunków jaj zdecydowanie wyrażone. Największym zaskoczeniem była możliwość spróbowania jaj emu, które w ocenie uczniów były zdecydowanie bardziej egzotycznym produktem niż chociażby jaja strusie. Zaskoczenie wzbudziła także jajecznica z jaj kaczych. Jak się okazało większość uczestników badania deklarowała spożywanie mięsa z kaczki natomiast jaja kacze nie cieszyły się wcześniej wielką popularnością i dla większości uczniów było to pierwsze doświadczenie smakowe z tym produktem.

Owocna współpraca i wspaniałe doświadczenie zarówno dla uczniów jak też dla naukowców pozwala mieć nadzieję, że to nie ostatnie tego typu badania przeprowadzone w Ośrodku w Laskach. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć i gotowość do dalszej współpracy za którą równie mocno trzymają kciuki naukowcy z zespołu dr Krzysztofa Damaziaka, w osobach mgr Adrian Stelmasiak, dr Julia Riedel, dr Żaneta Zdanowska-Sąsiadek, dr hab. Monika Michalczuk, mgr Mateusz Bucław.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Prof. Wanda Olech otrzymała nagrodę im. Adama Loreta

poniedziałek 5.06.2017

IMG_0237Podczas obchodów Święta Lasu, zorganizowanych 26 maja 2017r. w Jedlni-Letnisku, w Nadleśnictwie Radom, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Pani prof. dr hab. Wanda Olech została uhonorowana prestiżową nagrodą im. Adama Loreta. Nagroda została przyznana za opracowanie i wdrożenie projektu kompleksowej ochrony populacji żubrów w Polsce, zwłaszcza za program monitoringu genetycznego dzikich stad oraz zasługi w odtworzeniu stada żubrów w dolinie górnego Sanu.  FullSizeR

To nagroda przyznawana od 2001 r. (z kilkuletnią przerwą) przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych m.in. za najlepiej zrealizowane przedsięwzięcia służące ochronie i doskonaleniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a także za najbardziej doniosłą, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, pracę naukową zakończoną i zrealizowaną na terenie Polski, dotyczącą szeroko pojętego leśnictwa.

 


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie