photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Seminarium „Status zwierząt w perspektywie etyczno-prawnej”

poniedziałek 19.02.2018
bigstock-Portrait-of-homeless-dog-in-an-158238461-620x500oZakład Filozofii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie zaprasza na seminarium „Status zwierząt w perspektywie etyczno-prawnej„. Wykład pt.: „DEREIFIKACJA  ZWIERZĘCIA” – prawne definiowanie i powszechnie przyjęte znaczenie. wygłosi prawnik, Agnieszka Gruszczyńska, doktorantka ISD na SWPS, członek Stowarzyszenia „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”Kancelaria RESULT, Witkowski, Woźniak, Mazur i Wspólnicy sp. k. Wykład odbędzie się 27 lutego 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.
Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

V Ogólnopolska Konferencja „Świat szponiastych łowców”

jpg ostatecznaSerdecznie zapraszamy na V etap Ogólnopolskiej Konferencji „Świat szponiastych łowców” organizowanej przez Koło Naukowe Aves działające przy Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja ta odbędzie się w dniu 03.03.2018r. (sobota) na terenie kampusu akademickiego SGGW w Warszawie, na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Auli I, ul. Ciszewskiego 8.

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z sokolnictwem, hodowlą i chowem, żywieniem, chorobami, aspektami prawnymi oraz ochroną ptaków szponiastych. Szczególny nacisk kładziony będzie na sokolnictwo i ptaki szponiaste oraz sokołowe Polski oraz świata, rozmnażanie ptaków szponiastych, kształcenie w zakresie sokolnictwa w Europie, program reintrodukcji sokoła wędrownego, aspekty prawne posiadania i hodowli  ptaków szponiastych jak również najczęstsze choroby i pierwszą pomoc tym ptakom.

Współcześni sokolnicy kultywują i promują tradycję łowów z ptakami, która stanowi powrót do historycznych, polskich tradycji. Tradycja ta nie tracąc historycznych podstaw rozwija się dzięki aktywności sokolników, dla których stanowi życiową pasję. Ułożenie sokoła do łowów wymaga co najmniej paru tygodni wytężonej pracy. Sokolnictwo to także aktywna ochrona ptaków drapieżnych. Metody sokolnicze są powszechnie używane przy rehabilitacji chorych ptaków drapieżnych, sokolnicy opracowali metody hodowli ptaków drapieżnych i ich wypuszczania, czyli reintrodukcji. Dzięki sokolnikom uratowane zostały liczne gatunki ptaków drapieżnych. W Polsce sokolnicy prowadzą projekt reintrodukcji i ochrony sokoła wędrownego, który wyginął u nas w latach 60. XX wieku.

Dzięki ich pracy sokolników sokolnictwo w październiku 2015r. zostało wpisane na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego w Polsce. Pasja sokolnicza to hodowla, troska, praca i wielka miłość do ptaka łowczego. To także polska tradycja jednocząca przedstawicieli różnych warstw społecznych w realizacji wspólnej pasji. Sokolnicy poznawszy piękno tradycji łowów z ptakami – nie wyobrażają sobie wręcz życia bez sokolnictwa.

Projekt ten adresowany jest do szerokiego grona odbiorców – hodowców, specjalistów i sokolników, studentów kierunków przyrodniczych, pasjonatów oraz osób zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami. Jako pierwsi wychodzimy z inicjatywą zorganizowania konferencji o takiej tematyce. Przewidujemy obecność wielu osób ściśle związanych ze środowiskiem naukowym, sokolniczym i hodowlanym.

Udział w tym jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciu jest bezpłatny, a realizować go możemy jedynie dzięki pomocy ludzi wrażliwych na piękno i przyrodę, rozumiejących potrzebę wspierania takich działań.


I Kongres Zootechniki Polskiej

poniedziałek 12.02.2018

logo kongresu 2018Wydział Nauk o Zwierzętach serdecznie zaprasza na I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”, który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne we współpracy z Komitetem Nauk Zootechnicznych i Akwakultury oraz Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów oraz praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej. Tematyka Kongresu porusza szereg „gorących” problemów branżowych. Są to między innymi: określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie; dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących – wyzwania i zagrożenia; jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) na tle zmieniających się trendów konsumenckich i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów. Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie: http://www.zootechkongres.pl/


Jubileusz 65.lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i konferencja „Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach”

wtorek 6.02.2018

baner2_HiBZInformujemy, że Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizuje w dniu 19 czerwca 2018 r. Jubileusz 65. lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i Międzynarodową Konferencję Naukową pt: „Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach”. Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej Wydziału, w zakładce Badania – Konferencje: http://konferencje.whibz.ur.krakow.pl

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, w terminie do 30 marca 2018 r.

Komunikat I – Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach


IGiHZ PAN w Jastrzębcu poszukuje doktorantów

IGHZ-logoDyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko doktoranta/stypendysty w Zakładzie Zachowania się Zwierząt

 na podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619), Statutu IGiHZ PAN oraz Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z dnia 9.02.2012 r.

 Stypendium/doktorat obejmie badania z zakresu dobrostanu i zachowania się kurcząt mięsnych w ramach projektu międzynarodowego CORE Organic Cofund  ERA-NET: Udoskonalenie systemu produkcji drobiu ekologicznego poprzez poprawę wykorzystanie wybiegów przez ptaki (FreeBirds).

Czas trwania doktoratu/stypendium: 36 miesięcy

Opis zadań:

– przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów

– zbiór danych: zachowania, zdrowia oraz produkcyjności ptaków

– analiza danych oraz prezentacja wyników w formie publikacji (co najmniej 4) oraz doniesień konferencyjnych

-obrona doktoratu

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom:

– ukończone studia II stopnia (w dniu podpisania umowy) w dziedzinie nauk o zwierzętach, zootechnika, weterynaria lub pokrewne

– udokumentowana wiedza z zakresu zachowania się zwierząt i etologii

– znajomość zagadnień związanych z hodowlą i chowem drobiu mięsnego oraz umiejętność praktycznego obchodzenia się z ptakami

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

– bardzo dobra znajomość statystyki oraz obsługi programu SAS

– konieczne cechy: pracowitość, solidność, systematyczność oraz umiejętność zarządzania czasem

– prawo jazdy kat. B

 Lokalizacja: Jastrzębiec k/Warszawy

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny
  2. Działalność naukowa wraz z dorobkiem naukowym
  3. Opinia opiekuna naukowego

 Termin składania aplikacji: 01/03/2018

Forma składania aplikacji: elektroniczna (dokumenty PDF) na adres osoby odpowiedzialnej za projekt (poniżej)

Termin rozpoczęcia stypendium/doktoratu: 15/04/2018

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883″. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru wniosków.

Osoba odpowiedzialna za projekt: Dr Joanna Marchewka (j.marchewka@ighz.pl); tel. 516503376


Dzień Otwarty na SGGW

poniedziałek 5.02.2018

dzien_otwarty_sggw-620x500oW dniu 3 lutego 2018 r. odbył się Dzień Otwarty dla maturzystów – kandydatów na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie Dnia Otwartego poszczególne Wydziały oraz kierunki studiów prezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach. Uczniowie szkół średnich mieli możliwość porozmawiania bezpośrednio ze studentami oraz nauczycielami akademickimi. To najlepszy sposób, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak studiuje się na najlepszej uczelni przyrodniczej w kraju. Uczestnicy otrzymali także informatory o wszystkich kierunkach studiów na SGGW oraz uzyskali pełną informację o kierunkach studiów, zasadach rekrutacji, a także o kursach przygotowawczych organizowanych przez Uniwersytet Otwarty SGGW. Jednym z elementów informacji o studiach były spotkania uczniów szkół średnich i ich rodziców z Dziekanami poszczególnych Wydziałów.


Konferencja naukowa „Zarządzanie populacją łosia w Polsce”

wtorek 30.01.2018

Zaproszenie Konferencja WL SGGW 02.02.2018 r.W dniu 2 lutego 2018r. na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie odbędzie się ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie populacją łosia Alces alces w Polsce”. Celem konferencji jest udostępnienie pola do dyskusji wielu stronom zainteresowanym zarządzaniem oraz ochroną gatunkiem jakim jest łoś. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać referatów poświęconych metodom zarządzania gatunkiem, historii zmian liczebności populacji w Polsce oraz w państwach sąsiednich, dowiedzieć się wielu  ciekawostek na temat gatunku oraz porozmawiać z krajowymi specjalistami w zakresie biologii i gospodarowania populacją łosia. Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:00. W załączeniu znajduje się program wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

 

 

konferencjaós


Goście na Wydziale: delegacja z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

piątek 26.01.2018

ukrainaW dniu 26.01.2017r. gościliśmy na Wydziale delegację z National University of Life and Environmental Science of Ukraine, której przewodniczył prof. Mykhailo Sychov. Goście z Ukrainy  wzięli udział w spotkaniu z Panią Dziekan Wandą Olech-Piasecką, z Panem dr hab. Witoldem Rantem – pełnomocnikiem ds. współpracy z zagranicą i z pracownikami WNZ. Prof. Mykhailo Sychov przedstawił krótko dydaktykę i badania naukowe prowadzone przez jego Katedrę. Podejmują w niej szereg badań dotyczących m. in. optymalizacji poziomu wybranych pierwiastków (kobalt, chrom i selen) w dietach dla przepiórek oraz dla brojlerów kurzych i kaczych (mangan, cynk, żelazo i miedź). Kolejne badania obejmują określenie prawidłowego poziomu aminokwasów, w tym metioniny, lizyny, waliny i kwasu guanidynowo-octowego w paszach dla przepiórek i królików (metionina). Jako suplementy diety stosowane są w ukraińskich badaniach suszone drożdże piwne oraz różne zakwaszacze dla przepiórek użytkowanych w kierunkach nieśnym i mięsnym. Pan Prof. dr hab. Jan Niemiec przedstawił sytuację produkcji drobiarskiej w Polsce i podzielił się wynikami badań dotyczących stosowania witaminy D3 i 25-OH-D3 w dietach dla kurcząt brojlerów na jakość mięsa i kości. Kolejne prezentowane badania wykonane we współpracy z firmą Bellako Sp. z o. o. dotyczyły zastosowania różnych wyciągów roślinnych na wyniki kur niosek i jakość jak spożywczych. Pan dr hab. Tomasz Niemiec przybliży Gościom tematykę badań prowadzonych w Katedrze Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, w tym zastosowanie dyni w żywieniu krów mlecznych, porównanie jakości mięsa wołowego, z żubra i z żubronia, wpływu preparatów pozyskanych ze ślimaków i raków na stan zdrowia przepiórek japońskich, zastosowanie ziemi okrzemkowej w żywieniu zwierząt oraz wykorzystanie nanocząstek w walce z glejakiem. Pan mgr Marcin Sońta, doktorant WNZ, przedstawił tematykę badań realizowanych w Pracowni Hodowli Trzody Chlewnej dotyczących żywienia świń na mokro oraz zastosowania krajowych roślin strączkowych jako zamienników poekstrakcyjnej śruty sojowej w tuczu świń. W ostatniej prezentacji Pani mgr Agnieszka Szostak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt przedstawiła wpływu kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3 na transkryptom wątroby świń. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja dotycząca m. in. kierunków studiów prowadzonych na obu uczelniach, możliwości pozyskania środków na badania i dydaktykę.


Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie