photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zmarł Adam Szewczyk

wtorek 22.08.2017

zdjęcie adasiaZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17.08.2017 roku odszedł od nas mgr Adam Szewczyk (62 l.), wieloletni pracownik naukowo-techniczny Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt WNZ. Człowiek wielkiego serca, koleżeński, uczynny i bardzo pracowity, odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę w 2012r. Żegnamy Drogiego Kolegę zaangażowanego w życie Wydziału i Uczelni.

Cześć Jego Pamięci!

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 13,20 na cmentarzu Bródnowskim  – ul. św. Wincentego  83, Kościół drewniany.

Nekrolog-symbol


Zmarł Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski

piątek 18.08.2017

Henryk%20JasiorowskiW dniu 16 sierpnia 2017r. zmarł Profesor dr hab. Henryk Jasiorowski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1975-1981, Doktor honoris causa SGGW, specjalista z zakresu genetyki i hodowli bydła, wybitny uczony i dydaktyk, pasjonat i hodowca bydła. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 26 sierpnia 2017r. o godz. 10,00 w kościele  św. Mikołaja w Grójcu, przy ul. Worowskiej 1.

nekrologHJ


Badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej

poniedziałek 17.07.2017

1Na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 1170), udzielona została dotacja na zadanie „Badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów  zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej.

 

Projekt jest realizowany na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez: dr hab. Beatę Kuczyńską, prof. SGGW, dr hab. Beatę Madras-Majewską, prof. SGGW oraz dr inż. Kamilę Puppel.

 

 

Głównym celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania dodatków fitogennych w postaci:

 • Ekstraktu z cebuli
 • Mieszanki: olejku czosnkowego, goździkowego, tymianku
 • Mieszanki: oregano, rozmarynu, kminku i mięty
 • Pyłku kwiatowego

jako niekonwencjonalnej metody leczenia subklinicznego zapalenia gruczołu mlekowego  krów w ekologicznym systemie produkcji.

 

Wymiernym efektem projektu będzie wybór dodatku, który umożliwiłby właściwą profilaktykę, ewentualnie ograniczenie stosowania chemioterapeutyków oraz antybiotyków w ekologicznym systemie produkcji. Z wyjątkiem szczepień, zwalczania pasożytów i wszelkich obowiązkowych programów zwalczania chorób, jeżeli krowy poddane są 2 lub większej liczbie zabiegów za pomocą leków syntetycznych w okresie jednego roku, muszą być objęte okresem konwersji. Uzyskane wyniki badań zostaną zaprezentowane w publikacjach naukowych, podczas bezpośrednich spotkań z rolnikami, jak również zostaną umieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zwierzętach: http://animal.sggw.pl/ do 31.10.2017 r.

 

 

Autorki projektu zakładają włączenie do jego realizacji studentów studiów I i II stopnia dwóch kierunków: Zootechnika i Bioinżynieria, co powinno zaowocować powstaniem szeregu prac dyplomowych.


11th European Vertebrate Pest Management Conference

czwartek 6.07.2017

displayImageZapraszamy do wzięcia udziału w 11 edycji European Vertebrate Pest Management Conference, która podejmująca szeroko pojętą problematykę „gatunków konfliktowych”. W tym roku konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 25-29 września 2017r. w budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Badawczy Leśnictwa i Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Zachęcamy do czynnego udziału w konferencji, wygłoszenia referatu lub prezentacji plakatu.

Strona konferencji to *http://www.evpmc.org/*

konfer


Podziękowanie dla Pani Dziekan Prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej

poniedziałek 3.07.2017

podziękowaniaKomendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół złożyła podziękowania dla Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej za pomoc w organizacji Dnia Otwartego Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji. Blisko 1200 osób odwiedziło w dniu 31.05.2017r. Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji. Na dzieci i młodzież z placówek dydaktyczno-wychowawczych z całego kraju czekało wiele atrakcji i niespodzianek, przygotowanych w ramach Dnia Otwartego. W przedsięwzięciu uczestniczyła młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz średnich (m.in. klasy policyjne). Oczywiście nie zabrakło też przedszkolaków. Już od samego rana instruktorzy wraz ze słuchaczami czekali na gości przy bramie wjazdowej Zakładu. Widowiskowe pokazy sprawności użytkowej psów służbowych przygotowane przez kadrę ZKP, a także pokazy sprawności użytkowej koni służbowych prezentowane przez Sekcję Konną i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano na ten wyjątkowy dzień. Program wydarzenia został tak skonstruowany, aby każdy z odwiedzających mógł zapoznać się ze wszystkimi stoiskami i materiałami informacyjnymi, obejrzeć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w tresurze, radiowóz ze specjalną przyczepką do przewozu psów, a także motocykle służbowe. Na młodszych, dodatkowo, czekały przygotowane specjalnie dla nich konkursy. Można było wsiąść do pojazdu z wideorejestratorem, a także przymierzyć umundurowanie policjanta wykorzystywane w czasie działań zespołowych Policji. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z zakresu taktyki i technik interwencji policyjnych oraz prezentacja różnych rodzajów jednostek broni. Dzieci „samodzielnie” dokonywały zatrzymania niebezpiecznego przestępcy i używając chwytu transportowego doprowadzały go do radiowozu. Państwowa Straż Pożarna z Grójca oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Chynowa umożliwiły podziwianie panoramy Sułkowic z wysokości drugiego piętra budynku oraz niezwykłą zabawę w pianie gaśniczej, z której jak się okazało chętnie korzystali nie tylko najmłodsi. Jednostka Wojskowa Nr 3411-1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu oraz Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zaprezentowały najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w szkoleniu żołnierzy i tresurze psów służbowych, elementy uzbrojenia oraz trenażer laserowy BTL do prowadzenia treningu strzeleckiego. Dzięki uprzejmości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Wydziału Nauk o Zwierzętach podczas całego wydarzenia towarzyszył nam przepiękny myszołów, dodatkowo Stowarzyszenie Miłośników Żubrów przygotowało stoisko promocyjne. Wielu emocji dostarczyła część programu związana z ćwiczeniami obrończymi, podczas których zatrzymywano niebezpiecznych przestępców wykorzystując przy tym psy patrolowo-tropiące, a także obronę przewodnika z użyciem psa bez kagańca oraz w kagańcu. Podziwiano również psie umiejętności z zakresu posłuszeństwa ogólnego (indywidualne i grupowe) oraz związane z wyszukiwaniem zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych ukrytych w bagażu bądź pojeździe. Jesteśmy przekonani, że wszyscy, którzy wczoraj odwiedzili Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wyjechali z bardzo miłymi wspomnieniami. Może niektórzy podjęli ważną decyzję, aby zostać policjantem – przewodnikiem psa służbowego?

Zapraszamy ponownie za rok!


Studia doktoranckie 2017-2021

czwartek 29.06.2017

logoWNZDziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłaszają rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Zwierzętach pod nazwą „Hodowla zwierząt” w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika Czas trwania studiów od 01.10.2017 roku do 30.09.2021 roku

Na studia będą przyjmowani absolwenci kierunków przyrodniczych posiadający dyplom magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii.

Limit miejsc: 20

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie – załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SGGW w Warszawie nr 36 -2013/2014 r. z dnia 28.04.2014r.,
 2. kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
 3. CV zwierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań nowych kandydata,
 4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
 5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnia ze studiów I i II stopnia),
 7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
 8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie – załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,
 9. kandydaci niepełnosprawni składają informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 10. pracownicy Uczelni i innych instytucji naukowych poza wszystkimi wymaganymi dokumentami, składają opinię z miejsca pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 6 września 2017 roku do godziny 14.00. Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (pokój 78 lub 69), ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach (pok. 78) 12 września 2017 roku o godz. 8.30.

Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z uchwałą nr 36 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 roku, będzie miało charakter konkursowy i uwzględnia łącznie:

– średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (średnia = punkty),

– dotychczasową aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.),

– wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (0-10 pkt.).

Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej: Praca magisterska kandydata, zainteresowania naukowe oraz plany naukowe. Znajomość języka obcego w stopniu min. średnio zaawansowanym.

Kandydat, który uzyskał mniej niż 11 punktów, nie kwalifikuje się do przyjęcia na studia doktorskie. O przyjęciu zdecyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników przeprowadzonej rozmowy.

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem w tym, między innymi:

 • ustala tematykę i przebieg badań mających doprowadzić do powstania pracy
 • doktorskiej,
 • w ramach programu studiów ustala z doktorantem wybór fakultetów,
 • dokonuje corocznej oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
 • akceptuje możliwość odbywania przez doktoranta zajęć, staży, stypendiów poza        macierzystym Wydziałem.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i przebiegu studiów można uzyskać u kierownika studiów dr hab. Moniki Michalczuk, tel. 225936555, e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl.

oraz w zakładce: Studia/ doktoranckie/2017-2021

 

Kierownik                                                                     Dziekan

Stacjonarnych Studiów Doktoranckich              Wydziału Nauk o Zwierzętach

Dr hab. Monika Michalczuk                                 Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka


Dr Krzysztof Damaziak laureatem konkursu „Wspieramy Rozwój”

poniedziałek 26.06.2017

CEDROB - wspieramy rozwój - logoDnia 08.06.2017 r. dr Krzysztof Damaziak został laureatem konkursu „Wspieramy Rozwój”, organizowanego przez firmę Cedrob S.A. Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Projekty były przyznawane w czterech kategoriach: Nauka i Rozwój, Edukacja i Sport, Kultura oraz Inicjatywa Społeczna.  Pan dr Krzysztof Damaziak uzyskał najwyższe dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. w kategorii Nauka i rozwój. Tematem prowadzonych badań będzie „Wpływ podgrzewania i zmian pozycji jaj wylęgowych kur mięsnych w czasie magazynowania na wyniki lęgów i jakość piskląt”. W ramach projektu studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach: Pan Mateusz Walas i Pan Jakub Karwacki odbędą praktyki zawodowe w Zakładzie Wylęgu Drobiu należącego do firmy Cedrob S.A.

Obraz1290


EUREKA!DGP 2017

piątek 23.06.2017
2995121-wreczenie-nagrod-w-iv-edycji-657-323Wynalazek naukowców z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych zajął 3. miejsce w prestiżowym konkursie „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”. Zespół kierowany przez prof. dr hab. Ewę Sawosz-Chwalibóg, w składzie dr Marta Kutwin, dr Sławomir Jaworski, dr Marta Grodzik, dr Mateusz Wierzbicki i dr Anna Hotowy,  został doceniony za zgłozenie patentowe „Zawiesina nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób otrzymywania”. Celem wynalazku jest wykorzystanie grafenu do walki z nowotworami, i to w podwójnej roli, także jako nośnik dla wykorzystywanej w chemioterapiaWysoko oceniony został także patent naukowców z Wydziału Nauk o Żywności SGGW. Zespół pod kierownictwem dr. hab. Stanisława Błażejaka, prof. SGGW, opracował sposób otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej zawartości glukanu.
Udział w konkursie mogły wziąć polski uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN, które zgłosiły swoje wynalazki do Urzędu Patentowego RP w latach 2015-2016. W czwartej edycji konkursu wyjątkowo przyznano aż cztery nagrody i jedno wyróżnienie. Było to spowodowane bardzo wysokim i wyrównanym poziomem najwyżej ocenionych patentów. Celem konkursu jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Uroczyste rozstrzygnięcie Eureka! DGP 2017 odbyło się 22 czerwca 2017 r.

Nowotwory to druga najczęstsza przyczyna śmierci w krajach rozwiniętych. Dane statystyczne z ostatnich kilku lat wskazują, że choroby nowotworowe są odpowiedzialne za około ¼ wszystkich zgonów. Chociaż liczba zachorowań stale rośnie, poprawiają się metody diagnostyczne, a jeśli nowotwór zostanie wcześnie wykryty, to często może być skutecznie leczony. Dzieje się tak między innymi dlatego, że naukowcy i lekarze z całego świata zdobywają coraz większą wiedzę w dziedzinie onkologii i odkrywają coraz skuteczniejsze sposoby diagnozowania oraz leczenia. Istotny wkład w rozwój wiedzy o nowotworach wnoszą także badacze ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie realizowanych jest kilka znaczących projektów mających na celu walkę z rakiem. Dobre rezultaty w walce z nowotworami osiągają naukowcy z Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Od 10 lat pod kierownictwem prof. Ewy Sawosz-Chwalibóg prowadzone są badania nad zastosowaniem różnych nanostruktur w szeroko pojętej biologii, a zwłaszcza w medycynie. Ich najważniejszym celem jest poszukiwanie i konstruowanie innowacyjnych nanomolekuł, które mogłyby wykazywać działanie antynowotworowe. Większość badań nastawionych jest na walkę z jednym z najniebezpieczniejszych nowotworów, jakim jest glejak IV stopnia. W Zakładzie Nanobiotechnologii zespół kierowany przez dr Martę Grodzik przeprowadził pierwsze na świecie badania nad wykorzystaniem nanoplatyny. Co prawda leki na bazie platyny są w medycynie popularne i dość skuteczne, jednak wywołują również cały szereg efektów ubocznych. Z badań wynika, że toksyczność nanoplatyny jest znacznie mniejsza, a jej zastosowanie w terapii bezpieczniejsze dla pacjenta. Prowadzone w tym samym czasie podobne eksperymenty nad grafenem wykazały, że płatki tlenku grafenu są skuteczne w leczeniu nowotworów mózgu i piersi. Grafen jest formą węgla o misternej konstrukcji, dołączenie do niego grup tlenowych zwiększa jego biozgodność z organizmem, ale nie zmienia zabójczego działania na komórki rakowe. Naukowcy z SGGW poszli jeszcze o krok dalej i połączyli płatki tlenku grafenu z nanocząstkami platyny. Otrzymana grafeno-platyna może mieć zastosowanie jako środek leczniczy podawany bezpośrednio do guza i okolicznych tkanek. Ponieważ węgiel rozpoznawany jest jako przyjazna molekuła, otrzymany materiał bez przeszkód lokuje się w komórkach nowotworu i niczym koń trojański stopniowo uwalnia jony platyny, które niszczą DNA komórek rakowych. Jako że nanomolekuła działa wyłącznie w miejscu podania, istnieje małe ryzyko, że substancja aktywna wejdzie w reakcje ze zdrowymi komórkami organizmu. Chociaż badania pilotażowe dają nadzieję na długo oczekiwany przełom w walce z glejakiem, potrzeba jeszcze wielu testów, by zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę kliniczną.

DSC01307 DSC01317
DSC01332 DSC01340

Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie