photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD

czwartek 21.06.2018

f-hipokryzja-nasze-relacje-ze-zwierzetamiZapraszamy na wykład Dr Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego zoo, autora 30 książek i tłumacza ponad 20, podróżnika, założyciela i szefa Azylu dla Ptaków w warszawskim zoo.

Wykład pt. „Hipokryzja – nasze relacje ze zwierzętami” rozpocznie się o godz. 9.30, w dniu 26 czerwca (wtorek), Aula I, budynek 32.

Wykład ma charakter otwarty, więc serdecznie zapraszamy zainteresowanych Pracowników. Doktorantów i Studentów.

Komitet Organizacyjny VI Sympozjum Inżynierii Żywności

 


Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice

12604713_791205887689558_8648223501962508743_oW dniu 15.06.2018r. Wydział Nauk o Zwierzętach wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Żubrów i Międzywydziałowym Kołem Aves brał udział w Dniu Otwartym Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Organizatorem wydarzenia było Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, które zaprosiło do Sułkowic 600 dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównymi atrakcjami były pokazy wyszkolenia i sprawności użytkowej psów służbowych przebywających aktualnie na kursach w ZKP oraz koni służbowych z Komendy Stołecznej Policji. Oprócz tego każdy miał okazję zapoznać się ze sprzętem pozostającym na wyposażeniu Policji, Straży Pożarnej, a także Wojska Polskiego, obejrzeć  zwierzęta egzotyczne z Warszawskiego ZOO oraz uczestniczyć w pokazie polskich ras psów ze Związku Kynologicznego. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił na specjalnie przygotowanym policyjnym torze przeszkód oraz spotkać się z „inspektorem Sową” i „komisarzem Wyderką”. Wydział Nauk o Zwierzętach od wielu lat współpracuje z ZKP w Sułkowicach, co roku gościmy policjantów przewodników z psami na Dniach SGGW.

zdj. Boruta A. i Lęcznar J.


Studia podyplomowe „Zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych”

Zapraszamy na I edycję studiów podyplomowych Baner 2Zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do zarządzania populacjami zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem obcych gatunków inwazyjnych oraz konfliktowych. Zarządzanie populacjami jest podstawowym narzędziem służącym do kontrolowania liczebności oraz struktury populacji. Obecnie coraz więcej gatunków zwierząt objętych różnymi formami ochrony (np. żubr, bóbr, kormoran, wilk, niedźwiedź, wydra, dzik itp.) stwarza problemy w gospodarce człowieka. Skuteczne techniki zarządzania populacjami mogą łagodzić skutki ich obecności oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływu człowieka. Kolejną grupą silnie oddziałującą na środowiska przyrodnicze są gatunki inwazyjne, profesjonalne techniki zarządzania ich populacjami mogą zmniejszyć skalę oddziaływania na rodzimą faunę.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa oraz metod czynnego zarządzania populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych oraz konfliktowych. Zapoznają się ze znaczeniem i efektywnością metod inwentaryzacji zwierząt oraz problemów i skutków  podejmowanych decyzji dotyczących zarządzania populacjami. Absolwenci zostaną zapoznani z zasadami zarządzania populacjami w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt takich jak np. afrykański pomór świń, choroba wyniszczająca jeleniowatych czy grypa ptaków. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat problemów w zarządzaniu populacjami gatunków inwazyjnych ukierunkowanych na minimalizację negatywnych skutków inwazji oraz ze sposobami łagodzenia konfliktów powodowanych przez gatunki zwierząt w gospodarce (rolnictwo, leśnictwo i inne). Zdobędą kwalifikacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących aktywnego sterowania populacjami z uwzględnieniem takich czynników jak struktura demograficzna populacji, pojemności środowiska, tempo wzrostu liczebności oraz wpływ gatunku na środowisko przyrodnicze czy działalność człowieka.

Program studiów podzielono na bloki tematyczne:

 1. Zoogeografia z elementami fauny Polski
 2. Prawne, społeczne i środowiskowe aspekty ochrony przyrody
 3. Metody inwentaryzacji zwierząt
 4. Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków konfliktowych
 5. Łagodzenie konfliktów społecznych z udziałem zwierząt
 6. Gospodarka łowiecka – świadome zarządzanie populacjami zwierzyny
 7. Gatunki obce i inwazyjne – zagrożenia i metody zarządzania
 8. Demografia populacji zwierząt wraz z elementami genetyki populacji
 9. Choroby zakaźne zwierząt i ich wpływ na zarządzanie populacjami
 10. Biostatystyka

Adres: 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

Kierownik studiów: dr Bartłomiej Popczyk
Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń – pierwszeństwo przyjęcia na studnia mają pracownicy służb ochrony środowiska np. Ministerstwo Środowiska, GDOŚ, RDOŚ oraz administracji samorządowej zajmujący się tematyką ochrony środowiska.
Termin zgłoszeń:  od 1 czerwca  do 31 sierpnia 2018 roku

Liczba miejsc: 30
Opłata: 5000 zł (wpisowe – 300 zł, 2400 zł – I semestr, 2300 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl


I Kongres Zootechniki Polskiej – zapraszamy do obejrzenia materiałów

środa 20.06.2018

logo kongresu 2018Wydział Nauk o Zwierzętach serdecznie zaprasza na I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”, który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne we współpracy z Komitetem Nauk Zootechnicznych i Akwakultury oraz Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów oraz praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej. Tematyka Kongresu porusza szereg „gorących” problemów branżowych. Są to między innymi: określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na świecie; dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących – wyzwania i zagrożenia; jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) na tle zmieniających się trendów konsumenckich i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów. Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na stronie: http://www.zootechkongres.pl/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnj8u7c9gAN7v83-wgy23d00_R5sYfcew

 


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza zapisy na STUDIA DOKTORANCKIE na lata 2018-2022

poniedziałek 18.06.2018

IRZiBZ-logo-300x296Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza zapisy na STUDIA DOKTORANCKIE na lata 2018-2022 w dziedzinie nauk rolniczych, w specjalnościach: rozród zwierząt (Oddział Biologii Rozrodu), nauka o żywności (Oddział Nauk o Żywności).

Studia w trybie stacjonarnym trwają cztery lata. Program naukowy obejmuje cykl wykładów i seminariów związanych z kierunkami badawczymi realizowanymi w Instytucie. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w placówce organizującej studia, jak i reprezentujących inne renomowane ośrodki naukowe. Część badań może być realizowana we współpracujących z Instytutem ośrodkach zagranicznych. Ze szczegółowym programem studiów i zakresem prowadzonych badań w poszczególnych Zakładach Instytutu można zapoznać się na stronie internetowej: www.pan.olsztyn.pl

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie wymienionych niżej dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Uczestnicy studiów doktoranckich, przyjęci w ramach limitu miejsc, otrzymują stypendia na czas trwania studiów w wysokości ustalonej przez Dyrektora placówki.

Dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 3 lipca 2018 r. do godz.12:00 z dopiskiem „Studia Doktoranckie”.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 5 lipca 2016 r. o godz. 9:00 w Sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kierownik Studiów Doktoranckich                                              Dyrektor IRZiBŻ PAN
dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw.                          Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła


„Rolniku, co zrobić aby zarobić”

logoWNZPod tytułem „Rolniku, co zrobić aby zarobić” realizowany będzie projekt promujący dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ten temat. Projekt realizowany będzie przez BWM ART, producenta filmów i programów TV, przy współpracy z Wydziałem Nauk o Zwierzętach, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego i Panem Mirosławem Angielczykiem z firmy Dary Natury.Projekt dedykowany jest rolnikom, doradcom rolniczym, mieszkańcom obszarów wiejskich, nauczycielom, uczniom i studentom szkół rolniczych. W ramach projektu zaplanowano realizację 6 filmów z zakresu hodowli zwierząt, produkcji ekologicznej roślin, w tym roślin miododajnych, włóknistych i zielarskich.

 

 

 

film


Studia doktoranckie po angielsku

czwartek 14.06.2018

Bez tytułu

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences opens recruitment for

PhD Studies in English

 in the following fields:

 

 

 1. Molecular genetics and animal breeding;
 2. Animal biotechnology and experimental embryology;
 3. Animal behaviour;
 4. Animal production systems, quality of food of animal origin;
 5. Biodiversity;

 

Formal requirements for candidates:

 • Master degree or equivalent in one of the following fields: veterinary, biotechnology, biology, animal science, food technology;
 • Completed studies with a very good or good results, obtained an average grade from the whole course of studies of at least 4.00 (good in Polish scale) or equivalent;
 • Willingness and skills to carry out academic and research work;
 • Fluent

The outcome of recruitment will be based on positive result of interview which will be held at IGAB PAS in Jastrzębiec n/Warsaw, Poland or online on July 3rd, 2018.

 

The candidates are asked to submit the following documents:

 • CV;
 • Application letter;
 • Personal information form (available at IGAB PAS website);
 • Three ID photos;
 • University diploma transcript in English or Polish;
 • Confirmation of an average overall grade from the studies;
 • A copy of an ID or passport;
 • A summary of professional accomplishments including the information on:
  • One’s motivation to apply for the participation in the PhD program;
  • Field of interest of future PhD thesis.

 

The foreigners are asked to submit additional documents:

 • A document confirming the English proficiency;
 • A visa or a residence card, or other document entitling the person to reside on the territory of the Republic of Poland if, at the stage of submitting an application to the program, such a person possesses this document;
 • Two opinions from the person’s university or workplace, presenting the description of the candidate’s professional accomplishments and showing their predispositions to carry out research;

The successful foreign candidates will be additionally required to submit by the end of July 2018 the documents listed in the “Terms and conditions of a PhD program in English” (see §11, point 3 c, j).

 

Full documentation should be submitted by June 29th, 2018 to the secretariat of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec, Postępu 36 A Street, 05-552 Magdalenka, Poland by post or by e-mail to: b.hryniewicz@ighz.pl.

 

PhD Studies in English at IGAB PAS are free of charge for Polish citizens. Detailed information concerning participations of foreigners are included in the “Terms and conditions of a PhD program in English” (§ 9).

 

Attachments available at the IGAB PAS website http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/institute-of-genetics-and-animal-breeding-of-the-polish-academy-of-sciences-opens-recruitment-for-phd-studies-in-english :

 1. Terms and conditions of a PhD program in English;
 2. Personal information form.

 

The candidates are asked to express consent to personal data processing with the following statement:

I consent to having my personal data processed for the purposes necessary for the recruitment process conducted by the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences.

 

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as „GDPR„).
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and in the range which is necessary to appropriate realization of PhD studies in English
 4. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 5. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 6. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 7. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl

Konferencja „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”

środa 13.06.2018

logo_newJuż po raz 16 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na coroczną konferencję

„Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu zwierząt”, która odbędzie się w dniu 4 października 2018 r.

na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szczegółowy program Konferencji znajdą Państwo w załączniku do niniejszej

wiadomości.

Zastrzegamy, że program konferencji może ulec drobnym zmianom.

Wytyczne dotyczące rejestracji uczestników na konferencję zostaną przesłane

do Państwa w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

 Program konferencji 2018
Z wyrazami szacunku,
Kajetan Kalus
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Następna strona »

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie