photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wybory do Senaty w kadencji 2020-2024

wtorek 7.07.2020

Pałac RektorskiInformujemy, że w Instytucie Nauk o Zwierzętach zakończyły się wybory przedstawicieli do Senatu kadencji 2020-2024.  Z grupy profesorów i profesorów SGGW wybrani zostali: dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW i dr hab. Maciej Kamaszewski, prof. SGGW; z pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Martyna Batorska; z grupy studentów: inż. Jakub Urban i inż. Damian Żyłowski. Nowym członkom Senatu kadencji 2020-2024 serdecznie gratulujemy!


Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie zasad przeprawadzanie egz.dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

piątek 3.07.2020

63433444

Szanowni Państwo,

poniżej treść  zarządzenia Rektora SGGW w sprawie tzw. „obron on-line”

Zarządzenie nr 46 2020 Rektora SGGW w Warszawie


Dziś Międzynarodowy Dzień Psa

środa 1.07.2020

Dzień PsaPies został udomowiony najwcześniej wśród wielu różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi. Dzisiaj służą nam swoją pomocą i towarzystwem. Mimo upowszechniania badań dotyczących jego pochodzenia i zachowania wciąż mamy kłopot z prawidłowym rozpoznaniem i zaspokojeniem jego potrzeb.

Jedno z najpopularniejszych przysłów mówi, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.

Poznajmy swoich przyjaciół, aby móc przypuszczać, że one też uważają nas za swoich najlepszych przyjaciół.

Życzmy wszystkim psom, aby zawsze mogły widzieć w nas CZŁOWIEKA 


ZAPROSZENIE

wtorek 30.06.2020

JasińskiSerdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego budynku Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa imienia Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego i odsłonięcie pamiątkowej tablicy w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 11,00. Pamiątkowa tablica jest godną formą uhonorowania działalności Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego na rzecz Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, Instytutu Nauk o Zwierzętach i całej Uczelni oraz Jego licznych zasług. Pan Profesor był niekwestionowanym autorytetem z zakresu pszczelnictwa, wybitnym naukowcem, specjalistą w dziedzinie biologii rozrodu pszczół, cenionym pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, zasłużonym, wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w latach 1996-2009 pełnił funkcję kierownika Pracowni Pszczelnictwa.

Nowy budynek Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa będzie doskonałą bazą do pracy dydaktycznej i naukowej. Pracownicy, studenci, doktoranci, dyplomanci oraz praktykanci będą mieli możliwość pracy i nauki w komfortowych warunkach, co ułatwi zdobywanie wiedzy i dalszy rozwój młodzieży akademickiej.

 

budynek zdjęcie 1 budynek zdjęcie 3

 

budynek zdjęcie 2 budynek zdjęcie 4

Nasz Kandydat na Rektora SGGW – Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka

wtorek 16.06.2020

Wanda2Prof. dr hab. Wanda Olech-Pasecka

Urodziła się w czerwcu 1959r. w Krakowie, studia ukończyła na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Podjęła pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli (obecnie Ochrony) Zwierząt, Wydziału Zootechnicznego (obecnie Instytut Nauk o Zwierzętach) i przeszła wszystkie etapy pracy nauczyciela akademickiego zaczynając od asystenta stażysty (1982r.) aż do profesora (2018r.). Doktorat obroniła w 1987r., doktorem habilitowanym nauk rolniczych została 2003r., tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała w 2015r. Odbyła staże w USA na Uniwersytecie w Nebrasce oraz na Uniwersytecie w Kalifornii. Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka pełniła różne funkcje: w latach 2003-2012 była Kierownikiem Katedry, w latach 2012-2019 Dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach, od 2019r. jest Dyrektorem Instytut Nauk o Zwierzętach. Jest Członkiem Komitetu Zootechnicznego i Akwakultury PAN (od 2017r.), członkiem rad naukowych: Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej (od 2016r.), Białowieskiego Parku Narodowego (od 2010r.), Wolińskiego PN (od 2018r.), Warszawskiego ZOO (od 2011r.) i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku (od 2020r.). Jest także członkiem kilku rad naukowo-społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych, członkiem Towarzystw Naukowych i Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Od 2004r. pełni funkcję współprzewodniczącej (na Europę) Bison Specialist Group – Species Survival Commision IUCN. Jest koordynatorem Europejskiego Centrum Ochrony Żubra, a od 2003r. jest głównym organizatorem międzynarodowych konferencji ochrony żubra.

Badania naukowe prowadzone przez Prof. dr hab. Wandę Olech-Piasecką dotyczą małych populacji głównie w warunkach ex situ  – utrzymania zmienności genetycznej, dryfu genetycznego i doboru do kojarzeń. Najważniejszym nurtem aktywności naukowej jest wdrożenie nowoczesnych metod monitoringu i hodowli w ochronie gatunkowej żubra Bison bonasus w Polsce i Europie. Badania obejmują wielokierunkową analizę wielopokoleniowych rodowodów, ocenę zmienności genetycznej na poziomie molekularnym, monitoring ekologiczny oraz diagnozę interakcji żubra z innymi gatunkami i ze środowiskiem.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka jest autorką lub współautorką ponad 350  publikacji (w tym 150 oryginalnych prac), 8 ekspertyz, jest współtwórcą 2 zgłoszeń patentowych. W dorobku ma ponad 200 wystąpień na konferencjach, w tym 40 wygłoszonych referatów, także na konferencjach za granicą. Była promotorem w 10 przewodach doktorskich, recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich i dorobku naukowego. Była promotorem w przewodzie dr h c prof. Andrzeja Chwaliboga (2019r.).

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora SGGW,  jest laureatką Nagrody Loreta, otrzymała odznaki honorowe: za zasługi dla SGGW, za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka kierowała 14 grantami, była wykonawcą 5 grantów i projektów, od 2009r. jest koordynator wielo-partnerskich projektów o charakterze badawczo – rozwojowym  finansowanych w ramach POIiŚ, NFOŚiGW, Lasy Państwowe lub fundusze norweskie o łącznej wartości blisko 70 mln złotych.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie populacjami zwierząt, Doświadczalnictwo zootechniczne, Statystyka, Hodowla zachowawcza, Bioróżnorodność zwierząt, Genetyka populacji, Ochrona ex situ gatunków zwierząt.


Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

środa 10.06.2020
raktoratSzanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej, Członkowie Kolegium Elektorów.

W dniach 8-10 czerwca br. odbywały się wybory kandydatów do Kolegium Elektorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelniana Komisja Wyborcza wyraża podziękowanie Członkom Społeczności Akademickiej za aktywny udział w tych wyborach, a Przewodniczącym, Sekretarzom i Członkom poszczególnych Podkomisji Wyborczych oraz Pracownikom Administracji Uczelni, w tym szczególnie osobom biorącym bezpośredni udział w czynnościach wyborczych i organizacyjnych w trybie stacjonarnym oraz Pracownikom Centrum Informatycznego za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Równocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza składa gratulacje wszystkim wybranym Członkom Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024. Skład Kolegium Elektorów podano w załączniku: Elektorzy

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16 czerwca br. (wtorek) w godz. 9-11 odbywać się będzie wstępne zgłaszanie kandydatów na Rektora przez Członków Kolegium Elektorów w trybie elektronicznym na platformie eHMS oraz przez Radę Uczelni. Zasady przebiegu tego etapu procesu wyborczego zostaną przekazane Członkom Kolegium Elektorów drogą elektroniczną. Wybory Rektora, zgodnie z obowiązującym terminarzem wyborczym, odbędą się 30 czerwca br. w trybie głosowania elektronicznego na platformie eHMS.

O kolejnych etapach procesu wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza poinformuje stosownym komunikatem.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Henryk Runowski


Praktyki w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

logoWNZSzanowni Państwo

uprzejmie informuję, że praktyki w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie będą się odbywać zgodnie z  harmonogramem i w terminach przez Państwa wybranych. Jednocześnie przypominam, że  Praktyki odbywają się w cyklu tygodniowym, tzn. zaczynają się w poniedziałki, a kończą w piątki (praca w tygodniu; weekendy i święta wolne).

Godziny pracy: 7.30 – 15.30.

 

Praktyka rozpoczyna się obowiązkowym wewnętrznym szkoleniem ogólnym BHP – zbiórka w poniedziałek w uzgodnionym terminie rozpoczęcia praktyki o godz. 7.50 przy bramie głównej ZOO na ul. Ratuszowej 1/3 (od strony Parku Praskiego).

Po szkoleniu BHP, które trwa ok. 1 godziny, oraz po szkoleniu organizacyjnym (również około 1 godziny) praktykanci przystępują do pracy w uzgodnionych Sekcjach – proszę przynieść ze sobą tego dnia ubranie robocze – wygodne, przewiewne i schludne  tj. t-shirty, spodnie, szorty minimum do pół uda, buty kryte typu trekkingowego lub adidasy,
kurtki p-deszczowe, kalosze, czapki z daszkiem itp. (niedopuszczalne szorty kończące się za pośladkami, strój plażowy, koszulki na cienkich ramiączkach, sukienki/spódnice, KLAPKI, sandałki itp.). Studenci reprezentują w tym okresie Ogród Zoologiczny i muszą dbać o jego wizerunek.

Studenci muszą mieć aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) – Zoo nie ubezpiecza.

W sprawach organizacyjnych proszę się kontaktować z Panią Marią Krakowiak – m.krakowiak@zoo.waw.pl

Z poważaniem

dr inż. Krzysztof Głowacz

Koordynator ds. Praktyk na kierunku HIOZTID


Zakończone Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów

poniedziałek 8.06.2020

logoWNZSzanowni Państwo, 

w dniu dzisiejszym 8.06.2020r. przeprowadziliśmy w Instytucie Nauk o Zwierzętach wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów kadencji 2020-2024.

Mandaty uzyskali:

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW;

dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW;

dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW;

prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka;

dr  hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW;

dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW;

dr Agnieszka Boruta;

dr hab. Andrzej Łozicki;

dr Jerzy Śliwiński.

Gratulujemy!


Następna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie