photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Sprawozdanie z III Forum WNZ

środa 10.04.2013

 

Sprawozdanie z Forum Wydziału z dnia 26.03.2013

 

Forum otworzyła Pani Dziekan prof. Wanda Olech składając życzenia świąteczne i proponując następujący program

 

  1. Wystąpienie Profesora Romana Niżnikowskiego
  2. Wystąpienie Pani Dziekan Justyny Więcek
  3. Wystąpienie Profesor Anny Rekiel

 

Ad1. Profesor R. Niżnikowski w imieniu pracowników Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt złożył podziękowanie Profesorowi Henrykowi Grodzkiemu za wieloletnie pełnienie funkcji Kierownika Katedry. (more…)


Informator konkursowy „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”

środa 5.12.2012

 

 

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2


Sprawozdanie z II Forum WNZ

poniedziałek 3.12.2012

We wtorek 20 października 2012 roku odbyło się II FORUM WNoZ. Gościem spotkania był Pan Jerzy Kemilew, który przybył do nas na zaproszenie Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. Iwony Kosieradzkiej i mgr Agaty Koziorzębskiej, doktorantki z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Pan Jerzy Kemilew jest lekarzem weterynarii oraz współwłaścicielem kliniki weterynaryjnej VetRegen specjalizującej się w leczeniu schorzeń (np. stawów) za pomocą komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej lub sznura pępowinowego. (more…)


Sprawozdanie z I Forum WNZ

SPRAWOZDANIE Z I FORUM WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH
We wtorek 9 października 2012 roku, w sali 1096 odbyło się I FORUM WNoZ.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Dziekana WNoZ Panią Profesor Wandę Olech.
Celem spotkania było wzajemne poznanie służące rozwijaniu badań naukowych na Wydziale, tworzenie zespołów między katedralnych i optymalizacja działań naukowych i dydaktycznych. (more…)


Przepisy i zarządzenia

niedziela 27.11.2011

Przepisy i zarządzenia


Informacje dla pracowników SGGW

Informacje dla pracowników SGGW


Wzory formularzy

środa 27.07.2011

 Wzory formularzy do pobrania:

pdf pdf – Życiorys pracownika naukowo – dydaktycznego

pdf pdf – Ramowy program przedmiotu


« Poprzednia strona

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie