photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


VI Forum Wydziałowe

piątek 17.01.2014

 

Gościem forum w dniu 14.01.2014r  był prof. Paweł Gburzyński (University of Alberta, Computing Science & Olsonet Communications Corporation, Canada), który przedstawił referat pt:

 

Nostalgiczna krowa, czyli długoterminowe monitorowanie zwierząt przy

pomocy efemerycznych sieci czujników

 

            Od kilku lat praktyczne bezprzewodowe sieci czujników wkraczają w różne rejony codziennego życia, przemysłu a także nauki. Niektóre sieci czujników, np. domowa „stacja pogodowa” są statyczne i trywialnie proste. Na drugim biegunie złożoności znajdują się masowe sieci mobilne, w których czujniki (w liczbie setek lub tysięcy) przemieszczają się i utrzymanie ich łączności z centrum odczytu/nadzoru wymaga nietuzinkowych zabiegów. Innym problemem jest kwestia oszczędności energii, gdyż w większości przypadków elementy sieci mobilnych mogą być zasilane jedynie z baterii. Ważną klasę zastosowań mobilnych sieci czujników stanowią systemy monitorowania ludzi i zwierząt. Prof. Paweł Gburzyński nakreślił stan technologii w dziedzinie tanich i masowych sieci czujników i rozważał możliwości ich zastosowania dla monitorowania zwierząt z naciskiem na zastosowania do celów badawczych np. monitorowanie parametrów witalnych: temperatura, puls, parametry fizyczne: ruch, pozycja ciała czy lokacja (miejsce pobytu) absolutna lub względem innych obiektów (zwierząt). Przedstawił również zalety sieci efemerycznych: duża liczba czujników, mobilność, samowystarczalność energetyczna, niski koszt, sygnalizowanie anomalii (alarm).

            Podczas dyskusji zadawano pytania o możliwości zastosowania tej sieci czujników w różnych warunkach (pod ziemią i w wodzie), o rozmiary nadajników oraz o to czy czujniki są w stanie wykrywać różne stany fizjologiczne zwierząt np. zbliżający się poród czy sen. Profesor objaśnił, że wszystkie te możliwości są realne, uzależnione jednak od prawidłowego programu komputerowego.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie