photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wychowanie Fizyczne

czwartek 16.04.2020

Szanowni Państwo.

W związku z panującą sytuacją i potrzebą wprowadzenia zajęć online, chciałbym poinformować, iż uruchomiliśmy nową zakładkę „Bank ćwiczeń” na naszej stronie SWFiS dotyczącą zajęć dydaktycznych online.

Wszyscy prowadzący SWFiS utworzyli swoje programy autorskie według prowadzonych zajęć, oparte o różne materiały dydaktyczne, materiały wideo, odnośniki do różnych publikacji.

Proszę zatem o zamieszczenie powyższej informacji na głównej stronie wydziału.

Oczywiście informacja dotyczy kierunków, na których jest realizowany WF w semestrze letnim.

Z poważaniem,

Kierownik SWFiS

mgr Dariusz Rycaj

dotyczy studentów, którzy powtarzają wychowanie fizyczne

 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

sobota 11.04.2020

zmartw3-750x450Wszystkim Pracownikom Instytutu Nauk o Zwierzętach, Doktorantom i Studentom Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW składamy najserdeczniejsze życzenia, aby tegoroczne Święta Wielkanocne były pełne wiary i nadziei. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie radość, miłość i wzajemną życzliwość, obdarzy zdrowiem i siłami do dalszej pracy i nauki, spełnieniem zawodowych i osobistych planów.


Prof. dr hab. Wiesław Bielawski o funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego

poniedziałek 16.03.2020
Pałac RektorskiSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Studentki i Studenci,

w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego, przed społecznością akademicką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trudny okres
w walce z koronawirusem.

Przede wszystkim pragnę gorąco podziękować pracownikom, a zwłaszcza studentom naszej uczelni za wyrozumiałość i dojrzałość w związku z trudnymi decyzjami, które władze SGGW muszą podejmować w celu ochrony nas wszystkich przed konsekwencjami zagrożenia epidemiologicznego.

Zwracam się do wszystkich pracowników, studentów i doktorantów o przestrzeganie zasad określonych w komunikatach władz państwowych i samorządowych, szczególnie zaleceń GIS, kierując się dobrem społecznym, a także naszej uczelni. Zapewne sytuacja będzie zmieniać się nieustannie, dlatego proszę śledzić na bieżąco komunikaty publikowane i uaktualniane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych SGGW.

W tej szczególnej sytuacji prosimy Państwa o:

 • ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów zarówno z pracownikami uczelni jak również z osobami spoza niej,
 • na stanowiskach pracy o szczególnym nasileniu kontaktów personalnych (domy studenta, portiernie, sekretariaty, itp.) zastosowanie szczególnych środków ostrożności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków i bezpiecznej odległości pomiędzy kontaktującymi się osobami (oznaczenie bezpiecznej odległości i zamieszczenie wyraźnej informacji o tej zasadzie, a jeśli to możliwe zorganizowanie tak zwanych stref buforowych np. dla przekazywania dokumentacji),
 • wprowadzenie w instytutach naukowych (tam, gdzie jest to możliwe) zasady pracy zdalnej,
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zdalnego nauczanie studentów, umożliwienie studentom i doktorantom kształcenia na odległość w różnej formie zdalnych wykładów, konsultacji itd.,
 • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału pracowników uczelni, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w konferencjach odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zawieszenie wymiany akademickiej krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników uczelni.  Dotyczy to także wszystkich zaplanowanych do realizacji wyjazdów w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW. Wyjazdy te zostały przełożone na późniejszy termin. Przerwanie realizacji stażu finansowanego z WFS jest możliwe, a finansowanie i kwestie rozliczenia stażu będą rozpatrywane indywidualnie.

Proszę też Państwa, aby zadbać o naszych pracowników emerytowanych i osoby z grup ryzyka. To im w pierwszej kolejności należy zapewnić bezpieczne warunki i komfort pracy, kontaktujmy się z nimi i w miarę możliwości udzielajmy im pomocy.

Szanowni Państwo, wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby ten okres przebiegał spokojnie,
z zachowaniem zasad wspólnoty akademickiej. Jestem pewien, że przy zrozumieniu sytuacji
i wzajemnej życzliwości te trudne procesy przebiegną sprawnie, dla dobra nas wszystkich. Życzę nam wszystkich abyśmy szybko mogli wrócić do normalnych warunków nauki i pracy.

 

Wiesław Bielawski
Rektor SGGW


Zarządzenie ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW

środa 11.03.2020
dt_200225_sars_cov-2_800x450Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” dotyczy między innymi odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 18 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Zarządenie dotyczy między innymi:

 • odwołania z dniem 12 marca 2020 r. wszystkich form zajęć dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • niezwłocznego opuszczenia domów studenckich przez studentów oraz gości SGGW,
 • wstrzymania zakwaterowania nowych osób w domach studenckich,
 • odwołania bezpośrednich konsultacji dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • odwołania wydarzeń o charakterze otwartym organizowanych przez SGGW: wydarzenia naukowe, sportowe oraz artystyczne, w tym zajęcia Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie uczelni,
 • zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz zawieszenie wymiany akademickiej krajowej i zagranicznej studentów oraz pracowników uczelni,
 • wstrzymania przyjazdów gości zagranicznych do SGGW.

ZARZĄDZENIE NR 18 <<plik .pdf>>


Przesunięcie terminu konferencji „Świat szponiastych łowców” !!!

wtorek 3.03.2020

2020 plakat

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie i zgodnie z zaleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesuwamy termin konferencji „Świat szponiastych łowców” na październik/listopad 2020r.

 

 


ZAPROSZENIE

czwartek 27.02.2020

Zapraszamy na Festiwal Nauki organizowanym przez LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w dniu  20 marca 2020r. w godzinach 10-14.  https://www.facebook.com/knzzsggw/ .


ZAPROSZENIE

środa 26.02.2020

Koło Naukowe WHBiOZ  oraz Stowarzyszenie Miłośników Żubrów seredcznie zapraszają ns spotkanie Sekcji Żubrowej, w dniu 3.03.2020r. o godz. 18, sala 37.Zubr


DOFINANSOWANIE KONFERENCJI

sobota 22.02.2020

partnerPartnerzy EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) sponsorują granty dla studentów i młodych naukowców umożliwiające uczestnictwo wybranych wydarzeniach naukowych:

 • Kongres -ESTIV – Europejskie Towarzystwo Toksykologiczne In Vitro – 8-11 czerwca – Barcelona – aplikacja do  04/05/2020
 • Światowy Kongres na temat alternatyw i wykorzystania zwierząt w naukach przyrodniczych – 23–27  sierpnia – Mastricht – aplikacja do  06/07/2020
 • Doroczny kongres EUROTOX – Federacji Europejskich Toksykologów – 6–9 września – Kopenhaga -aplikacja do  13/07/2020

Możliwe są dwa poziomy dotacji

 • Połowa stypendium – pokrywa zwrot opłat rejestracyjnych a także opłaty za podróż i zakwaterowanie na podstawie rachunków wydatków do maksymalnej kwoty 500 €.
 • Pełna dotacja obejmuje zwrot opłat rejestracyjnych a także opłaty za podróż i zakwaterowanie, do maksymalnej łącznej kwoty 1000 €, na podstawie paragonów

Ubiegający się o stypendium

1) Muszą studiować w jednym z państw członkowskich UE lub w Wielkiej Brytanii (mogą mieć inne obywatelstwo – spoza UE).

2) Muszą ukończyć studia pierwszego stopnia z co najmniej 180 punktami ECTS, nie mogą mieć stopnia doktora.

3) Muszą nadal być studentami studiów stacjonarnych lub młodymi naukowcami (w wieku ≤ 35 lat).

4) Młodzi naukowcy zatrudnieni w przemyśle nie kwalifikują się

3RS Student grants 2020 Call for submissions


« Poprzednia stronaNastępna strona »

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie