photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma HoneyLab Teper & Waś

środa 13.04.2022

logo-HoneyW dniu 8. kwietnia 2022 r. gościliśmy na Wydziale właścicieli firmy HoneyLab Teper & Waś (https://www.honeylab.pl/): Panią dr Ewę Waś oraz Pana dr Dariusza Tepera – specjalistów z zakresu jakości produktów pszczelich. Goście uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Wykorzystanie produktów pszczelich” dla studentów 3 roku, studiów stacjonarnych kierunku Zootechnika. Pani dr Ewa Waś przedstawiła prezentację pt. „Badania jakości wosku pszczelego”. Wyjaśniła studentom jak wartościowym i niedocenianym produktem pszczelim jest wosk, omówiła również na przykładach problemy dotyczące zafałszowania wosku pszczelego w Polsce UE i na świecie. Zapoznała studentów z aktualnymi metodami laboratoryjnymi stosowanymi do badania jakości tego produktu. Pan dr Dariusz Teper przybliżył studentom dział botaniki zajmujący się badaniami spor, w tym ziaren pyłku jakim jest palinologia. Omówił i zademonstrował metodykę analizy pyłkowej miodu – badania potwierdzającego botaniczne i geograficzne pochodzenie miodu, dokładnie tłumacząc cele zastosowania tej metody. Zwrócił również uwagę na prawne skutki nieprecyzyjnych a obowiązujących wymagań dotyczących minimalnego procentowego udziału pyłku przewodniego w miodzie.

W imieniu swoim i studentów chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani dr Ewie Waś oraz Panu dr Dariuszowi Teperowi za poświęcony czas, przybliżenie studentom cennej i fachowej wiedzy w bardzo przystępny sposób, a także za uatrakcyjnienie zajęć z przedmiotu „Wykorzystanie produktów pszczelich”.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie