photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Jubileusz 70-lecia Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

środa 20.10.2021

logo70W dniu 14 października 2021 r. odchodziliśmy jubileusz 70-lecia powołania Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt. Podczas jubileuszu nastąpiło odsłonięcie tablic upamiętniających Rektorów SGGW wywodzących się z naszego Wydziału: prof. dr hab. dr h.c. multi Maria Joanna Radomska i prof. dr hab. dr h.c. multi Henryk Jasiorowski i posadzenie jubileuszowego dębu, któremu nadano imię „Władysław”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: JM Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada, Prorektor ds. rozwoju Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, członkowie Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła z Prezydentem na czele z prof. dr. hab. dr. d.c. multi Zygmuntem Litwińczukiem, Rektorzy SGGW poprzednich kadencji: prof. dr hab. Alojzy Szymański, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, dziekani Wydziału poprzednich kadencji: prof. dr hab. Jadwiga Chachułowa, prof. dr hab. Ewa Świerczewska, prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, prof. dr hab. Jan Niemiec, prof. dr hab. Piotr Brzozowski. Zaproszenie przyjęli również dziekani Wydziałów, na których prowadzone jest kształcenie w dyscyplinie zootechnika i rybactwo z uczelni rolniczych w: Lublinie, Krakowie, Siedlcach, Poznaniu oraz Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego prof. dr hab. Anna Wójcik, Dyrektor Instytutu Żywienia i Fizjologii Zwierząt PAN w Jabłonnie dr hab. Andrzej Hermana prof. Instytutu a także doktoranci Pani Profesor Radomskiej i Pana Profesora Jasiorowskiego. Na uroczystość licznie przybyli emeryci naszego Wydziału, przyjaciele i bliscy współpracownicy Pani Prof. Radomskiej oraz Pana Profesora Jasiorowskiego z sekretariatu rektora i Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.  W uroczystościach brała udział rodzina Pana Prof. Jasiorowskiego: syn Stanisław, kuzyn Tadeusz, wnuk Michał Jasiorowski oraz wnuk Maciej Wasilewski, absolwent kierunku zootechnika i kontynuator pasji dziadka, hodowca bydła mięsnego wraz z żoną Katarzyną.

Po przywitaniu gości przez Panią Dziekan prof. dr hab. Justynę Więcek głos zabrał JM Rektor SGGW Michał Zasada. W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreślił rolę nauk zootechnicznych dawniej i dziś. Następnie Pani Dziekan przedstawiła historię Wydziału, od jego powstawia we wrześniu 1951 r. do roku 2021 r. Pani dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW przedstawiła – we wspomnieniach bliskich i współpracowników – sylwetkę Pani prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej, rektor SGGW w latach 1981-1987, natomiast Pan dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW przedstawił życiorys i dokonania naukowe Pana Prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego, rektora SGGW w latach 1975-1981. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. dr hab. Marcina Wiśniewskiego, pracownika Instytutu Medycyny Weterynaryjnej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych. Aula I w budynku naszego Wydziału otrzymała imię Pani prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej, natomiast imię Pana Prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego otrzymała Aula II. Ostatnią częścią uroczystości było posadzenie dębu szypułkowego, któremu nadano imię Władysław, upamiętniając Pana Profesora Władysława Hermana, twórcę naszego Wydziału. Aktu posadzenia dokonali: JM Rektor SGGW, Pani Dziekan, Prof. dr hab. Jan Niemiec, dr Magdalena Fajkowska, mgr Agnieszka Serwatka, mgr Urszula Zackiewicz i Pan Rafał Wild, student kierunku Bioinżynieria Zwierząt. Uroczystość uświetniła śpiewem Pani Patrycja Ciborowska studentka studiów magisterskich na kierunku zootechnika.

zdj. Grzegorz Grodkowski

https://youtube.com/watch?v=Ab5ItveMmN4&feature=share


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie