photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Odsłonięcie tablic pamiątkowych

piątek 22.10.2021

logo70W czasie uroczystości jubileuszu 70-lecia Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt zostały odsłonięte tablice pamiątkowe. Przy Auli I odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Pani Prof. dr hab. Marii Joanny Radomskiej. Na tablicy uwidocznione są lata życia Pani Profesor (1925-2012) wraz z informacją, że była Rektorem SGGW w latach 1981-1987, genetykiem, opiekunem studentów, a w czasie okupacji żołnierzem Armii Krajowej. W prawym górnym rogu tablicy umieszczony jest wizerunek Pani Profesor. Audytorium I w budynku 23 zostało nazwane imieniem Pani Prof. dr hab. M. J. Radomskiej. Przy Auli II odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Pana Prof. dr hab. Henryka Jasiorowskiego. Na tablicy umieszczone są lata życia Pana Profesora (1926-2017) wraz z informacją, że był Rektorem SGGW w latach 1975-1981, Dyrektorem Departamentu FAO, autorytetem w hodowli bydła. W prawym górnym rogu tablicy umieszczony jest wizerunek Pana Profesora. Audytorium II w budynku 23 zostało nazwane imieniem Pana Prof. dr hab. H. Jasiorowskiego.

Twórcą i wykonawcą obu tablic jest Andrzej Berner, artysta-plastyk, rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1997r. należy do Związku Polskich Artystów Polska Sztuka Użytkowa.  Jest m.in. twórcą oraz wykonawcą pomnika Piotra Wysockiego w Warce oraz twórcą i wykonawcą pomnika Prymasa Wyszyńskiego w miejscowości Obryte. Projektował i wykonał tablicę Kazimierza Szemiotha – wybitnego malarza i poety warszawskiego – autora słów piosenki „Jaskółka uwięziona”. Projektował również pomnik nagrobny na warszawskich Powązkach dla Ryszarda Tarasewicza – artysty śpiewaka, reżysera i pedagoga zmarłego w 2003 r. w Warszawie zwanego „królem polskiej Operetki”. W 1987 r. wykonał konserwację pomnika Natalii Potockiej w Natolinie, w Warszawie. Pracował w Pracowni Konserwacji i Rekonstrukcji Rzeźby przy Zamku Królewskim w Warszawie, w latach 1985-1992 oraz w Pracowni Konserwacji Zabytków. Jest również wykonawcą prac artystycznych do obiektów sakralnych. Od kilku lat współpracuje z SGGW – jest twórcą i wykonawcą kilkunastu tablic pamiątkowych wybitnych profesorów i naukowców.

DSC_3924
137317_940
DSC_3928
137318_940

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie