photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gratulacje z okazji 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach

poniedziałek 26.09.2016

 logoWNZW dniu 20 września 2016r. obchodziliśmy 65-lecie Wydziału Nauk o Zwierzętach. Z tej okazji zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Dziekan Prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla Pracowników, Doktorantów i Studentów naszego Wydziału.
Bardzo dziękujemy za wszystkie otrzymane listy gratulacyjne.

Gratulacje dla Wydziału otrzymaliśmy od następujących osób:

 • Jego Magnificencja Rektor SGGW – prof. dr hab. Wiesław Bielawski
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
 • Dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie – prof. dr hab. Jacek Skomiał
 • Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 • Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – dr hab. inż. Marek Adamski, prof. nadzw. UTP
 • Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. dr hab. Czesław Klocek
 • Dziekan Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Joanna Barłowska
 • Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.
 • Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 • Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka
 • Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
 • Kierownik Katedry Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – prof. dr hab. Stanisław Socha
 • Kierownik Pracowni Rybactwa Katedry Hydrobiologii Wydziału Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie – dr inż. Jacek Rechulisz
 • Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW – dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
 • Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW – dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
 • Dziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW – prof. dr hab. Mirosław Słowiński
 • Dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW – prof. dr hab. Wojciech Wakuliński
 • Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW – prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
 • Przewodniczący Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego – dr Lech Bloch
 • Dyrektor Generalny Nutreco – Marcin Galiński
 • Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Paweł Mazurek
 • Prezes Związku Producentów Ryb – Krzysztof Karoń

 

RektorSGGW_scan
Marszałek_scan
Jabłonna_scan
jastrzębiec
Bydgoszcz_scan
Kraków_scan
Lublin2_scan
Olsztyn_scan
Poznań_scan
Szczecin_scan
Wrocław_scan
Siedlce_scan
UPlublin_scan
BudownictwoSGGW_scan
EkonSGGW_scan
WydziałNaukoŻywności_SGGW
OgrodSGGW_scan
RolSGGW_scan
pzł_scan
PZHK_scan
Nutreco_scan
Ryby_scan
Obraz 876
Obraz 879
Obraz 871
Obraz 881_2

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie