photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Zoologii

środa 6.02.2013

Zakład Zoologii

Kierownik Zakładu

Dr hab. Elżbieta Pezowicz, profesor SGGW– tel. 5936624, elzbieta_pezowicz@sggw.pl, godziny konsultacji: śr 14-15

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy naukowo-techniczni:

  • Mgr Iwona Kuc – tel. 5936629, 
  • Iwona Przewłoka – tel. 5936623
  • Mgr inż. Grażyna Urbańska-Słomka – tel. 5936619 

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie