photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt

środa 6.02.2013

Zakład Higieny i Dobrostanu Zwierząt

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Tadeusz Kośla – tel. 5936614, tadeusz_kosla@sggw.pl, godziny konsultacji: śr. 10-11, pt. 10-11

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy naukowo-techniczni:

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie