photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – firma Jotafan

środa 11.10.2023

Jotafan - logoW dniu 9 października 2023 r. gościliśmy na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w ramach zajęć z przedmiotu „Intensywne Systemy Produkcji Zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów II stopnia przedstawiciela firmy Jotafan Pana Dyrektora i właściciela Andrzeja Zagórskiego. Firma Jotafan to polski producent urządzeń elektronicznych dla rolnictwa. W pierwszej części wykładu, podczas prezentacji działania sterowników klimatu, zostały poruszone zagadnienia związane ze szkodliwością  gazów w pomieszczeniach inwentarskich: obowiązujące normy, sposób pomiaru i redukcji ich poziomu. W kolejnej części zajęć kompleksowo został omówiony temat dotyczący automatycznego systemu ważenia drobiu, zwanego również przez wielu użytkowników „Systemem Wczesnego Ostrzegania”. Zadaniem automatycznego systemu ważenia drobiu jest nieprzerwana kontrola przyrostów masy ciała ptaków. System ułatwia ważenie dużej liczby ptaków, redukuje poziom stresu, który występuje podczas ręcznego ważenia drobiu oraz alarmuje o nieprawidłowościach. W ostatniej części wykładu Pan Andrzej Zagórski przedstawił studentom działanie systemów monitorowania spożycia paszy, przepływu wody i natężenia oświetlenia oraz możliwości centrali alarmowej CA-GSM-1-LCD. System WGJ-SILO umożliwia niezależny i równoczesny pomiar oraz rejestrację wydatku paszy dla 4 silosów. Regulator AQUACUS+ jest uniwersalnym licznikiem służącym do monitorowania procesu zużycia paszy i wody. Pomiary odbywają się na podstawie liczby impulsów otrzymywanych z urządzeń pomiarowych (np. z wagi dozującej, przepływomierza elektronicznego, itp.). DUO-TIMER to programowalny sterownik czasowy przeznaczony do ręcznego lub automatycznego sterowania natężeniem oświetlenia. Centrala alarmowa CA-GSM-1-LCD służy do nadzoru warunków w pomieszczeniach inwentarskich i informowania użytkownika za pośrednictwem komunikacji GSM, wysyłając wiadomości (SMS) lub dzwoniąc (CLIP) pod wskazane numery telefonów w sytuacjach nietypowych (alarmowych). W trakcie spotkania ze studentami Pan Dyrektor pokazał wiele ciekawych filmów oraz zdjęć z praktycznego działania systemów, a także z wizyt w gospodarstwach i rozmów z producentami trzody chlewnej, na temat problemów, z jakimi spotykają się w codziennej pracy i o tym jak sobie z nimi radzą, wykorzystując systemy opracowane przez firmę Jotafan.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Zagórskiemu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firmy i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą ze studentami Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.

IMG_9226 IMG_9212
IMG_9217 IMG_9214

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie