photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Relacja z wizyty gościa z Norwegii – dr Niny Svartedal

poniedziałek 6.06.2022

Nina Sartedal- 1W dniach od 27 maja do 1 czerwca 2022 r. gościliśmy w Instytucie Nauk o Zwierzętach na zaproszenie Pana dyrektora dr hab. Marcina Gołębiewskiego, prof. SGGW Panią dr Ninę Svartedal, Dyrektora Norweskiego Centrum Zasobów Genetycznych. Wizyta ta była następstwem stażu Pana mgr Konrada Wiśniewskiego w Norwegii – doktoranta III roku Szkoły Doktorskiej SGGW. Program pobytu Pani dr Niny Svartedal był bogaty i obejmował spotkanie z władzami i pracownikami Instytutu, zwiedzanie laboratoriów Instytutu, po których oprowadzali dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW, dr Aleksandra Kalińska-Łukasiewicz, mgr Piotr Kostusiak,  prof. dr hab. Beata Kuczyńska i dr Patryk Krzemiński. Nasz gość uczestniczył w wyjazdach studyjnych, do RZD Żelazna, po którym oprowadzał Pan dr Krzysztof Głowacz oraz do gospodarstw prywatnych użytkujących polskie rasy rodzime bydła. Były to Lauks Rumian, gospodarstwo Państwa Agnieszki Prochal i Piotra Rydla (prezesa Związku Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego) oraz eko-certyfikowane gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła polskiego czarno-białego w kierunku mlecznym Pana Czesława Kulczyka w województwie warmińsko-mazurskim. Interesującym elementem programu był udział w angielskojęzycznym webinarium dotyczącym wykorzystania zwierząt gospodarskich we wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego, o którym opowiadał mgr Tomasz Jakiel, właściciel gospodarstwa „Lubuskie Angusowo”. W ostatnim dniu pobytu Pani dr Nina Svartedal wygłosiła bardzo interesujący wykład pt. „The conservation work of the endangered native cattle breeds in Norway 1990-2021”, dzieląc się swoim ponad 30-letnimi doświadczeniami dotyczącymi warunków przetrwania i rozwoju populacji sześciu rodzimych ras bydła objętych programami ochrony w Norwegii, który wygłosiła dla  studentów i pracowników Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w ramach seminarium naukowego. Przyjazd Pani dr Niny Svartedal zorganizowały Panie Prof. dr hab. Beata Kuczyńska i dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW oraz Pan mgr Konrad Wiśniewski.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie, życzliwość i zainteresowanie,

Prof. dr hab. Beata Kuczyńska

 

Spotkanie integracyjne w Instytucie
Piotr Rydel i Nina Svartedal-1 Nina i Beata w RZD Żelazna
zdjęcie zbiorowe

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie