photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Praca dla zootechnika

piątek 3.09.2021

DrosedlogoGrupa DROSED, jest jednym z głównych uczestników rynku produktów drobiowych w Polsce. Od 2000 roku DROSED należy do Grupy LDC, francuskiego producenta drobiu świeżego i europejskiego lidera tej branży. W skład Grupy DROSED wchodzą Spółki: Drosed S.A., Roldrob S.A., Sedar S.A., Drop S.A., Drosed Surowiec Sp. z o.o., NaturAgra. z o.o.. Drosed Surowiec Sp. z o.o. jest dostawcą żywca drobiowego dla ubojni wchodzących w skład grupy Drosed. współpracuje z dostawcami drobiu na zasadach umów kontraktacyjnych i integracyjnych. W gronie tych dostawców są z nami rolnicy, którzy współpracują z nami już od wielu lat. Firma prowadzi działalność w następujących obszarach: kurczak Zagrodowy, kurczak z chowu wybiegowego, kurczak kukurydziany, kurczak standard, kurczak QS, kurczak QS Vege, kurczak NON GMO, kurczak BIO, czy chów kurcząt pod dedykowanego klienta jakim jest np. Nestle, Beter Leven – BLV*, czy McDonald`s. Chów kurcząt premium, na wybranych stadach, to miedzy innymi: chów bez antybiotyków, bez kokcydiostatyków, na bazie kurcząt wolniej rosnących, z zdecydowanie mniejszym zagęszczeniem sztuk na m2 w porównaniu do standardowych ferm, o dłuższym okresie chowu, na specjalnie zbilansowanej paszy i o odpowiednich dodatkach paszowych i z dostępem do światła naturalnego. Dużym udziałem w odchowie stad zajmuje również produkcja standard.

Poszukujemy dziś inżyniera produkcji na stanowisko:

specjalista do spraw zarządzania produkcją – zootechnika

Rejonizacja: Praca na terenie wschodniej Polski. Międzyrzec Podlaski / Siedlce.

Główne zadania:

  • wizytowanie ferm drobiu i serwisowanie stad zgodnie z instruktażem – procedurą wizyt zootechnicznych ferm brojlerowskich oraz sporządzanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, zbieranie danych technicznych z ferm;
  • ocena jakości surowca przez pryzmat warunków na fermie, technologii produkcji pasz i zabiegów weterynaryjnych oraz procesów przed i ubojowych oraz załadunkiem i transportem żywca;
  • współpraca w przygotowywaniu fermy drobiu do audytów certyfikujących oraz udział w tych audytach, przygotowywanie ferm do udziału w projektach i ich dostosowywanie do wymagań klientów;
  • współpraca z producentami drobiu w zakresie wdrażania i monitorowania zasad dobrostanu, bioasekuracji na fermach i ich instruktaż w sposobie chowu;
  • działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych wyników technicznych i ekonomicznych w zootechnicznie serwisowanych stadach brojlerów;
  • oddziaływanie na właściwy układ bazy surowcowej poprzez poszukiwanie nowych ferm i kwalifikowanie ferm do produkcji

Osoba do kontaktu Radosław Namysław

Kierownik Działów Surowcowych

Drosed Surowiec Sp. z o.o.

tel. 0048 (0) 604 265 444, 22 244 07 50

email: r_namyslaw@drosed.com.pl

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie