photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale – firmy HoneyLab Teper & Waś

wtorek 23.03.2021

logo HoneyW dniach 19. i 20. marca 2021r. gościliśmy na Wydziale właścicieli firmy HoneyLab Teper & Waś (https://www.honeylab.pl/): Panią dr Ewę Waś oraz Pana dr Dariusza Tepera – specjalistów z zakresu jakości produktów pszczelich. Goście uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Wykorzystanie produktów pszczelich” dla studentów III roku studiów stacjonarnych oraz studentów IV roku studiów zaocznych kierunku Zootechnika. Pani dr Ewa Waś przedstawiła prezentację „Badania jakości wosku pszczelego”. Wyjaśniła studentom jak wartościowym i niedocenianym produktem pszczelim jest wosk, omówiła również problemy dotyczące zafałszowania wosku pszczelego w Polsce, UE i na świecie. Zapoznała studentów z aktualnymi metodami laboratoryjnymi stosowanymi do badania jakości tego produktu. Następnie Pan dr Dariusz Teper przybliżył studentom dział botaniki zajmujący się badaniami spor, w tym ziaren pyłku – palinologia. Omówił i zademonstrował metodykę analizy pyłkowej miodu – badania potwierdzającego botaniczne i geograficzne pochodzenie miodu, dokładnie tłumacząc cele zastosowania tej metody. Zwrócił również uwagę na prawne skutki nieprecyzyjnych a obowiązujących wymagań dotyczących minimalnego procentowego udziału pyłku przewodniego w miodzie.

W imieniu studentów składamy serdeczne podziękowanie Pani dr Ewie Waś oraz Panu dr Dariuszowi Teperowi za poświęcony czas, przybliżenie studentom cennej i fachowej wiedzy w bardzo przystępny sposób, a także za uatrakcyjnienie zajęć z przedmiotu „Wykorzystanie produktów pszczelich”.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie