photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzenie Rektora SGGW w sprawie zasad przeprawadzanie egz.dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

piątek 3.07.2020

63433444

Szanowni Państwo,

poniżej treść  zarządzenia Rektora SGGW w sprawie tzw. „obron on-line”

Zarządzenie nr 46 2020 Rektora SGGW w Warszawie


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie