photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzenie Rektora z dnia 21 maja 2020r.

czwartek 21.05.2020
C18A3008-620x500oProf. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wydał zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie