photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Konferencja „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”

środa 13.06.2018

logo_newJuż po raz 16 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na coroczną konferencję

„Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu zwierząt”, która odbędzie się w dniu 4 października 2018 r.

na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu

Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szczegółowy program Konferencji znajdą Państwo w załączniku do niniejszej

wiadomości.

Zastrzegamy, że program konferencji może ulec drobnym zmianom.

Wytyczne dotyczące rejestracji uczestników na konferencję zostaną przesłane

do Państwa w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

 Program konferencji 2018
Z wyrazami szacunku,
Kajetan Kalus
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie