photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Seminarium „Emocje i sygnały uspokajające u koni”

wtorek 8.05.2018

Reklama_www_wawaZapraszamy na pierwsze w Polsce Seminarium dotyczące systemów emocjonalnych, języka ciała i sygnałów uspokajających u koni, oparte na badaniach neurobiologa Jaaka Pankseppa oraz Rachaël Draaismy, autorki „Language Signs and Calming Signals of Horses”, wydanej w Holandii w 2017r. Uczestnicy Seminarium nauczą się odczytywać subtelne sygnały wysyłane przez konie w chwilach pobudzenia po to, by zmniejszać napięcie zwierząt, a tym samym poprawiać ich samopoczucie. Zrozumienie i szacunek dla potrzeb emocjonalnych koni, to podstawa budowania opartej na zaufaniu relacji z tymi zwierzętami i jednocześnie zwiększenia ich dobrostanu.

MIEJSCE: Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa, Aula 1

PROWADZĄCY:  Rachel Bedingfield (Connection Training, Wielka Brytania)  oraz Rachäel Draaisma (Calming Signals of Horses, Holandia)

CENA: 300 zł/jeden dzień, 450 zł/dwa dni – wpłata do 30 kwietnia 2018r.

400 zł/jeden dzień, 600 zł/dwa dni – wpłata po 1 maja 2018r.

Specjalna cena dla studentów:

250 zł/dwa dni – wpłata do 30 kwietnia 2018

350 zł/dwa dni – wpłata po 1 maja 2018  (Zabierz ze sobą legitymację!)

Cena obejmuje poczęstunek

Dodatkowe informacje:

Seminarium będzie tłumaczone z języka angielskiego na polski symultanicznie, jeśli liczba uczestników przekroczy 120 osób. W przypadku niższej liczby uczestników zapewniamy tłumaczenie konsekutywne.

Uczestnicy otrzymają świadectwa udziału w Seminarium.

commonlanguage.pl Zapisz się!

 

SOBOTA, 2 czerwca 2018r. EMOCJE U KONI

PROWADZĄCA: Rachel Bedingfield

Wykłady Rachel Bedingfield są wynikiem obserwacji zarówno wolno żyjących koni jak koni domowych oraz jej studiów nad systemami emocjonalnymi w ujęciu Jaaka Pankseppa. Jako trenerka koni posługująca się w pracy wzmocnieniem pozytywnym, Rachel Bedingfield tłumaczy wpływ stanów emocjonalnych koni na ich zdolności poznawcze, chęć uczenia się i budowania więzi z człowiekiem.

PROGRAM:  Czym są emocje i dlaczego należy je brać pod uwagę. Systemy emocjonalne ssaków w ujęciu Jaaka Pankseppa. Ekspresja systemów emocjonalnych u koni. Emocje a dobrostan koni. Rola emocji w szkoleniu koni. Porównanie wpływu szkolenia przy użyciu wzmocnienia pozytywnego i negatywnego na emocje i zachowanie koni. System POSZUKIWANIA jako kluczowy w procesach uczenia się. Sposoby radzenia sobie ze STRACHEM i SMUTKIEM STRATY. W jaki sposób aktywizować systemy ZABAWY i OPIEKI. Działania wzmacniające więź z koniem.

NIEDZIELA, 3 czerwca 2018r.  SYGNAŁY USPOKAJAJĄCE U KONI

PROWADZĄCA: Rachäel Draaisma

Wykłady Rachäel Draaismy stanowią podsumowanie 4 lat badań prowadzonych przez nią pod opieką Turid Rugaas, eksperta w dziedzinie sygnałów uspokajających u psów. Wykłady, bogato ilustrowane materiałem filmowym zebranym do celów badawczych, wprowadzają w świat bogatego lecz często bardzo subtelnego języka koni, którego poznanie umożliwia człowiekowi nawiązanie nowej nici porozumienia ze zwierzęciem.

PROGRAM: W jaki sposób powstała książka “Language Signs and Calming Signals of Horses”. Czym są sygnały uspokajające i jaka jest ich rola. Sygnały uspokajające a stopień pobudzenia. W jaki sposób rozpoznać czy koń chce uspokoić samego siebie czy innego osobnika. Wpływ stresu na mózg i ciało konia. Naśladowanie sygnałów uspokajających koni. Ćwiczenia i zabawy służące budowaniu pewności siebie u konia. Nowe bodźce a sygnały uspokajające. Samodzielność i wybór w procesie uczenia się konia. Praca węchowa z koniem.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie