photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Spotkanie Rekrutacyjne Koła Naukowego Żywienia Zwierząt

wtorek 13.03.2018

Informacja na drzwi KNŻZ - nabórKoło Naukowe Żywienia Zwierząt zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką żywienia zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 22 marca 2018 r. o godzinie 17:15 w sali 103 – Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt (budynek 23)


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie