photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wyróżnienia dla najlepszych

piątek 9.03.2018

Wreczenia_0001Trzydzieści dwie osoby zostały wyróżnione przez Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW. Wyróżnienia są elementem systemu premiowania najlepszych pracowników naukowych uczelni. Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, wręczając wyróżnienia, podkreślił, że ich laureaci to elitarna grupa, która w dużym stopniu przyczynia się do renomy SGGW: „Liczę na to, że będą Państwo tworzyć duże zespoły badawcze, zdobywać granty i publikować w renomowanych czasopismach.  Mam nadzieję, że prestiż SGGW jako znaczącego ośrodka naukowo-badawczego będzie rósł z roku na rok zarówno w kraju, jak i za granicą”. Prorektor ds. nauki, prof. Marian Binek dodał, że przyznanie wyróżnień to ważny moment w historii SGGW. „Dzisiejsze wydarzenie wyznacza nowe spojrzenie zarówno na naukę, jak i na tych, którzy ją tworzą. Myślę, że stworzenie programu nagród dla wyróżniających się pracowników naukowych będzie działało budująco i konsolidująco na środowisko naukowe naszej uczelni.”

Wyróżnionymi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, którzy otrzymali zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego w 2018r. z naszego Wydziału zostali dr Sławomir Jaworski, mgr Natalia Kurantowicz i dr Maciej Kamaszewski. Serdecznie gratulujemy.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie