photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firmy Jotafan i Bellako

czwartek 18.01.2018

loga15.01.W dniu 15 stycznia 2018r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia przedstawicieli firmy Jotafan Pana Dyrektora Andrzeja Zagórskiego i absolwenta naszego Wydziału Pana Artura Wilińskiego. Pan Andrzej Zagórski zapoznał studentów z ofertą firmy, w tym m. in. automatycznym system ważenia drobiu podczas chowu oraz dokładnie omówił rolę sterowników mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich (kurniki i chlewnia z wentylacją grawitacyjną). W czasie wykładu  poruszono również problematykę związana ze stężeniem dwutlenku węgla w pomieszczeniach inwentarskich: normy, sposób pomiaru i środki zaradcze. Na zakończenie wykładu Pan Andrzej przygotował konkurs dla najuważniejszych słuchaczy i wylosował trzy osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania i najuważniej słuchały prezentacji. W drugiej części zajęć gościliśmy firmę Bellako Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Dyrektora Daniela Roga, Panią Katarzynę Frączak i Pana Pawła Solarczyka. Profil działalności firmy przedstawił Pan Dyrektor Daniel Róg, następnie Pan Paweł Solarczyk omówił najważniejsze produkty firmy i wyniki badań wykonane we współpracy różnych jednostek Wydziału Nauk o Zwierzętach. Goście przedstawili możliwości zastosowania w produkcji zwierząt naturalnych wyciągów roślinnych, takich jak wyciąg z czosnku, oregano, imbiru oraz wyciąg z mięty. Omówili także działanie nowego produktu z naturalnych wyciągów z goździka i czosnku o działaniu przeciw kokcydiostatycznym oraz nowy produkt mikronizowany szarańczyn strąkowy, produkt o właściwościach prebiotycznych stosowany dla prosiąt, drobiu oraz przeżuwaczy. Dotychczasowa współpraca firmy Bellako z Zakładem Hodowli Drobiu WNZ zaowocowała wprowadzeniem na rynek czterech nowych preparatów, poprawiających zdrowotność i obniżających koszty produkcji: IRC Complex, Nioska CTM (2015r.) oraz Brojler CTM (2016r) i Mieszanka ziołowa „GC” (2017r.), za którą firma w zeszłym roku otrzymała nagrodę w konkursie farmera. Składamy serdeczne podziękowania Państwu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firmy i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą z naszymi studentami.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie