photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale z Instytutu Ochrony Środowiska PIB

poniedziałek 18.12.2017

IOSW dniu 14.12.2017r. gościliśmy na Wydziale Przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego: Panią dr Bożenę Kornatowską pracownika warszawskiego oddziału IOŚ oraz Pana dr Zdzisława Cichockiego pracownika filii we Wrocławiu, którzy uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Prawodawstwo w zakresie Ochrony Przyrody” dla studentów 2 roku, studiów I stopnia kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich. Goście przedstawili prezentację, która dotyczyła ”Zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi oraz gospodarowania na obszarach chronionych”. Pani dr Bożena Kornatowska wyjaśniła studentom czym są obszary przyrodniczo cenne, omówiła również na przykładach rolę człowieka w ochronie przyrody w Polsce UE i na świecie. Zapoznała studentów z aktualnym znaczeniem i zagrożeniami różnorodność biologicznej. Następnie Pan dr Zdzisław Cichocki zaprezentował krajowe i europejskie systemy ochrony przyrody obecnie funkcjonujące w Polsce, a także prawne skutki ustanowienia planu zadań ochronnych. Pan Doktor przedstawił również rolę społeczeństwa w sporządzaniu planu zadań ochronnych, zwracając uwagę na wpływ planowania przestrzennego na ochronę przyrody. Studenci z zainteresowaniem słuchali przedstawicieli IOŚ PIB.

DSC_0815 DSC_0816
DSC_0818 DSC_0819

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie