photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

środa 22.11.2017

logo1Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

* Agroekologia

* Produkcja roślinna

* Produkcja zwierzęca

* Agroenergetyka

* Przechowalnictwo płodów rolnych

* Przetwórstwo płodów rolnych

* Agromechatronika

* Inżynieria rolnicza

* Rolnictwo precyzyjne

* Perspektywy rozwoju rolnictwa

Komunikat konferencyjny oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji:

www.konferencja-rolnictwo.pl <http://www.konferencja-rolnictwo.pl/><http://www.konferencja-rolnictwo.pl/>

Link do filmu z tegorocznej edycji konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=M6NA4KYBqEM&feature=youtu.be

Wyrażamy przekonanie, że organizowana konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących szeroko rozumianego rolnictwa, jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

mgr inż. Tobiasz Wysoczański

Dane kontaktowe: tel. 888 835 320

e-mail: kontakt@konferencja-rolnictwo.pl <mailto:kontakt@konferencja-rolnictwo.pl>/


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie