photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Inkubator Innowacyjności+

poniedziałek 6.11.2017

innowacjeSzkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ przedsięwzięcia MNiSW w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120 (Działanie 4.4) przyznała dofinansowanie na realizację projektów pracownikom Wydziału Nauk o Zwierzętach:

– dr hab. Monika Michalczuk – Dodatek do paszy dla kurcząt rzeźnych z owoców Mini Kiwi (Actinidia argusa);

– dr Marta Grodzik – Oncoplatinium. Pierwszy selektywnie toksyczny lek na bazie płatków tlenku grafenu i nanocząstek platyny w antynowotworowej terapii glejaka mózgu;

– dr Krzysztof Damaziak – Zastosowanie ekstraktu z krawnika pospolitego w żywieniu ciężkich indyczek jako alternatywy dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu;

– dr Marcin Gołębiewski – Tail Watcher;


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie