photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dr Krzysztof Damaziak laureatem konkursu „Wspieramy Rozwój”

poniedziałek 26.06.2017

CEDROB - wspieramy rozwój - logoDnia 08.06.2017 r. dr Krzysztof Damaziak został laureatem konkursu „Wspieramy Rozwój”, organizowanego przez firmę Cedrob S.A. Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Projekty były przyznawane w czterech kategoriach: Nauka i Rozwój, Edukacja i Sport, Kultura oraz Inicjatywa Społeczna.  Pan dr Krzysztof Damaziak uzyskał najwyższe dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. w kategorii Nauka i rozwój. Tematem prowadzonych badań będzie „Wpływ podgrzewania i zmian pozycji jaj wylęgowych kur mięsnych w czasie magazynowania na wyniki lęgów i jakość piskląt”. W ramach projektu studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach: Pan Mateusz Walas i Pan Jakub Karwacki odbędą praktyki zawodowe w Zakładzie Wylęgu Drobiu należącego do firmy Cedrob S.A.

Obraz1290


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie