photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Kryński

czwartek 15.06.2017

krynskiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 czerwca 2017 roku zmarł Prof. dr hab. Andrzej Kryński, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Kryński urodził się 18.08.1938r. w Wilnie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1962r. kończąc studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. W 1970r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych, a w 1984r. doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zoohigieny. W 1991r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, a w 1997r. Minister Edukacji Narodowej mianował go na stanowisko profesora zwyczajnego SGGW. Profesor Andrzej Kryński pracował w SGGW od 16.11.1960r. do 18.08.2008r. przechodząc kolejne stanowiska – od technika do profesora zwyczajnego. Był zatrudniony w Katedrze Chemii Fizjologicznej, Instytucie Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego, a od 1976r. w Katedrze Higieny i Profilaktyki Produkcji Zwierzęcej Wydziału Zootechnicznego. W latach 1996-2003 pracował też (na pół etatu) w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Profesor Andrzej Kryński był wieloletnim kierownikiem Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW oraz konsultantem naukowym Stacji Badawczej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. W latach 2003-2005 sprawował funkcję prezydenta ISAH (Międzynarodowe Towarzystwo Higieny Zwierząt). Był też organizatorem XII Kongresu ISAH 2005 w Warszawie. Był autorem i współautorem licznych publikacji naukowych i wielu podręczników. W ostatnich latach działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej koncentrował się w specjalistycznym kierunku dotyczącym higieny i profilaktyki schorzeń w hodowli zwierząt łownych. Pracę dydaktyczną realizował w wielu przedmiotach: chemia fizjologiczna, toksykologia, ochrona środowiska i in.. Był promotorem wielu prac dyplomowych i doktorskich. Profesor był członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 czerwca 2017 roku w kościele św. Dominika  przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie o godzinie 10:30, po czym nastąpiło odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie