photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł Prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski

środa 19.10.2016

SZ    Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 października 2016 roku, po długiej chorobie, zmarł prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski emerytowany, zasłużony nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wybitny specjalista hodowli i użytkowania koni, wieloletni kierownik Zakładu Hodowli Koni, prodziekan (1990 – 1992) Wydziału Zootechnicznego. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników z zakresu hipologii; jeden z nielicznych specjalistów z zakresu żywienia koni; aktywny współtwórca krajowych programów hodowli koni ras: wielkopolskiej i polskiego konia szlachetnego półkrwi; współtwórca aktualnego programu prób dzielności ogierów. Wieloletni współpracownik i konsultant Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni, członek Komisji Technicznej Warszawskich Torów Wyścigów Konnych. Przewodniczący Komisji księgi stadnej koni rasy wielkopolskiej w latach 2000-2012 oraz przewodniczący Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2012-2016. Był prawdziwym pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, nieodżałowanym kolegą i przyjacielem pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Zasłużony dla SGGW, Złotą Odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni, Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego.
Człowiek niezwykle pracowity, nieustannie zainteresowany swoją dziedziną nauk, łączący teorię z praktyką.
Cześć Jego Pamięci!
Dziekan, Rada Wydziału, Pracownicy i Studenci Wydziału Nauk o Zwierzętach
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 11,00 w Kościele Św. Katarzyny na Służewie w Warszawie.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie