photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firmy Bellako i Big Dutchman

niedziela 15.11.2015

1111W dniu 9 listopada 2015 r. zajęcia z przedmiotu „Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów WNZ studiów stacjonarnych II stopnia poprowadzili Pan Dyrektor Daniel Róg oraz Panie Katarzyna Frączak i Katarzyna Zatorska z firmy Bellako Sp. z o.o., która jest na rynku polskim od 28 lat. Goście przedstawili główne założenia działania firmy, a także bogatą ofertę produktową Bellako, dotyczącą naturalnych przypraw, aromatów oraz kompozycji aromatyczno-smakowych stosowanych zarówno w przemyśle spożywczym, jak i produkcji zwierzęcej. Omówiono najnowsze badania (prowadzone m.in. na naszej Uczelni) z wykorzystaniem, skomponowanych przez Firmę mieszanek ziół w żywieniu kurcząt brojlerów oraz kur niosek. Ziołowe dodatki firmy Bellako poprawiają nie tylko wyniki produkcyjne, ale również jakość mięsa, dodatkowo, co ważne, przyspieszają wejście w nieśność stada kur.
Drugą część zajęć poprowadziły Panie Dorota Jakuta i Ewa Szymańska współpracujące z firmą Big Dutchman i z firmą Omni-Pac. Panie przedstawiły najnowsze dane dotyczące rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz perspektywy jego rozwoju. Omówiono klasyfikację jaj konsumpcyjnych z podziałem na metody chowu kur niosek i zaprezentowano technologie produkcji stosowane w poszczególnych sposobach chowu. W dalszej części wykładu przedstawiono zagadnienia budowania świadomości marki w sektorze jaj konsumpcyjnych. Następnie omówiono technologię produkcji opakowań z masy papierowej i wartości ekologiczne tych opakowań. Wykład zakończono przeglądem najnowszych uregulowań prawnych dotyczących obowiązkowych informacji udostępnianych konsumentom i dyskusją na temat aspektów branych pod uwagę przy zakupie jaj.
Składamy serdeczne podziękowania Państwu za chęć spotkania się ze studentami WNZ SGGW w Warszawie i podzielenie się najnowszymi wiadomościami z zakresu żywienia zwierząt i rynku jaj konsumpcyjnych.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie