photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


środa 3.09.2014

Zootechnika – studenci studiów zaocznych!

Szanowni Państwo!

Poprawa egzaminu z mikrobiologii odbędzie się

12.09.2014 o godz. 14.30 w sali A2065 (II piętro) w bud. 23. Studenci z lat poprzednich posiadający indeksy proszeni są o zabranie ich ze sobą.

Wszyscy zgłaszający się na egzamin powinni mieć ze sobą legitymację studencką.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie