photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekt „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”

piątek 11.07.2014

żubr_1W piątek 16 maja odbyła się w Białowieży konferencja podsumowująca projekt „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, na którą przybyło ponad 80 uczestników – zarówno beneficjentów projektu, jak i osób związanych z ochroną żubrów, ochroną przyrody w regionie i zainteresowanych tematem. Na ochronę żubrów w wolnych stadach żyjących w puszczach Białowieskiej, Boreckiej i Knyszyńskiej przeznaczono w ciągu trzech lat ponad 12,649mln zł – większość pochodziła z funduszy europejskich, a w 15% projekt dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze te pozwoliły na wykonanie wielu prac, które w ogóle nie mogłyby być przeprowadzone, albo zrobione byłyby w mniejszym zakresie i w dużo dłuższym czasie. O szczegółach mówili prelegenci reprezentujący partnerów w Projekcie. W poszczególnych nadleśnictwach wykonano w ramach Projektu prace takie jak np. budowa nowych brogów, wykaszanie śródleśnych łąk, zakładanie śródleśnych sadów, zakładanie lub odtwarzanie wodopojów, prowadzono opiekę weterynaryjną w celu poprawy warunków bytowania żubrów w ich naturalnych środowisku, rozproszeniu stad oraz zapobieganiu konfliktom i szkodom w rolnictwie. Dokonywano zakupu pasz, leków i sprzętu niezbędnego przy obsłudze żubrów. Projekt pozwolił także na unowocześnienie pracy redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów. Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat dotyczący zakładania żubrom obroży telemetrycznych pozwalających śledzić przemieszczanie się zwierząt i poznawać ich upodobania siedliskowe.

Prof. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan WNZ, na zakończenie części referatowej, przedstawiła plany dotyczące strategii dalszej ochrony żubrów na północnym-wschodzie naszego kraju – rozpoczyna się realizacja projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”, przewidziany na lata 2014–2016. Celem nowego Projektu jest zapewnienie rozwoju i trwałości populacji żubra na tych terenach. Koordynatorem badań jest SGGW, a partnerami nadleśnictwa: Augustów i Płaska w Puszczy Augustowskiej, Borki i Czerwony Dwór w Puszczy Boreckiej, Białowieża, Browsk i Hajnówka w Puszczy Białowieskiej, Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia w Puszczy Knyszyńskiej, Gołdap w Puszczy Rominckiej, partnerem jest także Białowieski Park Narodowy. 

Zapraszamy na film: 

https://www.youtube.com/watch?v=VEHHYSdL-Ks&list=UUTSbk0DrdfnoVwdMXnSs2rQ
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie