photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Znak Jakości – Najlepsze Studia w Polsce

piątek 6.06.2014

kierunki rolnicze i lesneDnia 21 maja 2014 miesięcznik Perspektywy ogłosił wyniki 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych
„Perspektywy 2014″, w ramach której przygotowano również ranking 39 kierunków
i grup kierunków studiów. Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW uzyskał Znak Jakości potwierdzający,
że prowadzone na naszym Wydziale studia uzyskały w roku 2014 najwyższą
punktację spośród wszystkich polskich uczelni akademickich, które prowadzą
studia na kierunkach rolniczych i leśnych.
W grupie kierunków rolniczych i leśnych znajdują się następujące kierunki: rolnictwo,
leśnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt, architektura
krajobrazu, rybactwo oraz kierunki pokrewne.

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie