photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

środa 23.04.2014

MIR - Banner 160x160 (1)W związku z ogólnopolską akcją promocyjną związaną z 10. rocznicą obecności Polski w UE na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, będącym Beneficjentem koordynującym projekty:  „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” orazOchrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia” w dniu 06.05.2014 r. będzie zorganizowany „Dzień Otwarty Funduszy Europejskich” pod hasłem „UNIA ŻUBROWO-EUROPEJSKA”. Oba wymienione wyżej projekty były realizowane dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Dnia Otwartego zostały zaplanowane liczne akcje edukacyjne, których celem jest podzielenie się z odwiedzającymi informacjami na temat osiągniętych sukcesów i inwestycji zrealizowanych w trakcie trwania projektów poświęconych ochronie żubra w Polsce. Dzięki dofinansowaniu działań zaplanowanych przez WNZ polepszyło się sprawowanie opieki nad zwierzętami zarówno wolnożyjącymi jak i przebywającymi w zagrodach zamkniętych. Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli dowiedzieć się o żubrze i działaniach dla jego ochrony finansowanych z funduszy unijnych wybierając spośród następujących możliwości :

1)      Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych (uczniowie szkół podstawowych: klasy I-III) *

2)      Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych (uczniowie szkół podstawowych: klasy IV-VI) *

3)      Wykład popularno-naukowy (otwarty dla wszystkich)

4)      Interaktywne stoisko Stowarzyszenia Miłośników Żubrów (ogólnodostępne)

5)      Pokaz filmów o tematyce żubrowej (otwarty dla wszystkich)

6)      Wystawa zdjęć żubrów zorganizowana na terenie Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW (otwarta dla wszystkich)

7)      Wystawa wielkoformatowej fotografii wzdłuż ogrodzenia Beneficjenta (ogólnodostępna)

* Aby wziąć udział w warsztatach konieczna jest rezerwacja miejsca, które można dokonać pod adresem: m.trzeciak@bison-ebcc.eu

Dodatkowo w ramach promocji wydarzenia w siedzibie Beneficjenta oraz Partnerów (projekt ex situ) w miejscach ogólnodostępnych zostaną umieszczone plakaty okolicznościowe oraz będą rozdawane ulotki dotyczące projektów oraz funduszy europejskich.

W siedzibach Partnerów projektu „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce” tj. Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie  również zostaną przeprowadzone zajęcia interaktywne dla najmłodszych, połączone z rozdawaniem książeczki oraz zwiedzaniem zagrody z przewodnikiem.

Mamy nadzieję, że promocja w postaci organizacji Dnia Otwartego pozwoli na utrwalenie efektów działań edukacyjnych, podniesie poziom świadomości społecznej na temat użyteczności zrealizowanych zadań oraz korzyści wynikających z uzyskania finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bez tytułu


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie