photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Seminarium Wydziałowe

środa 19.03.2014

zdj_wnozW dniu 19.03.2014r. odbyło się seminarium Wydziału Nauk o Zwierzętach dotyczące sprawozdań z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów o granty wewnętrzne na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców i doktorantów naszego Wydziału. Przedstawiono 11 prezentacji obejmujących cel i metodykę badań oraz omówienie uzyskanych wyników, a także rozliczenie finansowe projektów. Z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt prezentacje przedstawiły: dr Katarzyna Góral i mgr Marlena Wojciechowska, z Katedry Żywienia  i Biotechnologii Zwierząt: mgr Marta Kutwin, mgr Sławomir Jaworski i mgr Mateusz Wierzbicki, z Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt: dr Monika Łukasiewicz, mgr Agata Wójcik, mgr Natalia Mroczek-Sosonowska i mgr Krzysztof Damaziak. Z Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa sprawozdanie z wyników swoich badań przedstawili: dr Maciej Kamaszewski i mgr Maciej Chojnacki. 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie