photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Świat Szponiastych Łowców

środa 12.03.2014

szponW imieniu Koła Naukowego Aves Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii IVSA Warszawa zapraszamy do udziału w pierwszej takiej konferencji w Polsce! pt.: „Świat Szponiastych Łowców”.

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z hodowlą i chowem, żywieniem, chorobami, aspektami prawnymi oraz ochroną ptaków szponiastych.

Projekt ten adresowany jest do szerokiego grona odbiorców – hodowców, specjalistów i sokolników, studentów kierunków przyrodniczych, pasjonatów oraz osób zainteresowanych proponowanymi zagadnieniami.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2014 roku w budynku nr 23,  Wydział Nauk o Zwierzętach – konferencja ma status BEZPŁATNA, po uprzedniej rejestracji elektronicznej.

Szczegółowe informacje w programie konferencji!

program konferencji


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie