photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale Profesor Sir Patrick Bateson

środa 5.03.2014

Pat_Bateson02(1)W dniach 8 i 9 marca 2014r. będziemy gościć na naszym Wydziale Profesora Sir Patricka Batesona, wykładowcę University of Cambridge, który uważany jest za ojca współczesnej etologii. Profesor przeprowadzi wykłady na temat: „Tworzenie więzi i rozwój społeczny u kotów” i „Problemy w hodowlach psów i ich konsekwencje”. Profesor Bateson jest autorem i współautorem wielu książek na temat biologicznych aspektów zachowania zwierząt m.in. „Measuring behaviour: an introductory guide”, Projekt życia jak rozwija się zachowanie, Mate Choice (Wybór partnera), The development and Integration of Behaviour  (Rozwój i integracja zachowania), Behavioural Mechanisms in Evolutionary Perspective (Mechanizmy behawioralne w perspektywie ewolucyjne) oraz serii Perspectives in Ethology (Perspektywy etologii).

Więcej informacji o seminarium  http://etovet.pl/?seminarium-prof-patrick-bateson


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie