photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


VII Zimowa Szkoła Hodowców Trzody Chlewnej

sobota 1.03.2014

45782556W dniach 18-21.02.2014 roku odbyła się w Ustroniu VII Szkoła Zimowa Hodowców Trzody Chlewnej, której współorganizatorami w zakresie prac merytorycznych i organizacyjnych byli pracownicy Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej Wydziały Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studenci z Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Gospodarskich przy WNZ – Sekcja Trzody Chlewnej – Wioletta Kniżewska i Marcin Sońta. Podjęta inicjatywa wiąże się z faktem powołania do życia w roku 1954 Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej, i uświetnia 60-lecie istnienia Jednostki. 

W organizacji konferencji brali też czynny udział Pracownicy i Doktoranci z Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności oraz Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie i Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. W Konferencji „Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych” aktywnie uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli nauki, praktyki i instytucji branżowych, którzy wymieniali poglądy i żywo dyskutowali w czasie sesji.  Wygłoszono 7 referatów plenarnych, które wraz z 54 komunikatami naukowymi zostały wydrukowane w materiałach konferencyjnych. Trzej hodowcy z regionu opolskiego i wielkopolskiego zaprezentowali swoje osiągnięcia hodowlano-produkcyjne. W Sesji Młodych Naukowców studenci, doktoranci i młodzi adiunkci, przedstawiciele uczelni i instytutów, zaprezentowali swoje dokonania badawcze.  Miło jest nam poinformować, że główną nagrodę zdobył inż. Marcin Sońta, student WNZ SGGW w Warszawie, a wyróżnienie dr Katarzyna Ropka-Molik z Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.     

Scan


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie