photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – dr B. Dmuchowski z Fermy Jeleni Rudzie

poniedziałek 16.12.2013

147870_logoW dniu 16.12.2013r. gościliśmy na naszym Wydziale Pana dr Bartłomieja Dmuchowskiego z Fermy Jeleni Rudzie. Dr Dmuchowski prowadził zajęcia z przedmiotu „Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych.Tematem zajęć była specyfika produkcji fermowej jeleniowatych (jelenia i daniela). Dr Dmuchowski omówił działalność dwóch ferm jeleni Rudzie k/Gołdapi i Słoja k/Sokółki, które liczą łącznie 3 000 jeleni. Zapoznał studentów z zasadami prowadzenia ferm jeleni z zastosowaniem wysokiego dobrostanu wypasu kwaterowego na pastwiskach latem oraz żywienia paszami własnymi w czasie zimowania, a także specyfiką hodowli  i pozyskiwaniem mięsa od tego gatunku zwierząt.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie