photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


27. 11. 2013r. Zajęcia „Proekologiczne” dla studentów WNZ

niedziela 15.12.2013

W dniu 27 listopada 2013r. studentka Renata Tobolova poprowadziła zajęcia dotyczące ptaków szponiastych, w ramach przedmiotu „Proekologiczne metody ochrony, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i gatunków dzikich” dla studentów WNZ, specjalizacji „Dzikie zwierzęta”. Pierwsza część zajęć była poświęcona gatunkom ptaków używanych w sokolnictwie oraz tematowi dotyczącemu ich utrzymywaniu i wykorzystywaniu w łowiectwie. W zajęciach brały udział również żywe ptaki: Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) oraz Raróg (Falco cherrug), z którymi w bezpośrednim kontakcie mogli się zapoznać uczestnicy spotkania. Druga część zajęć odbyła się w formie praktycznej, podczas której studenci uczyli się wiązania węzłów stosowanych w sokolnictwie.

1 2

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie