photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – firma Alltech Poland

wtorek 19.11.2013

03dcb71974W dniu 18 listopada w godz. 14-16 w ramach przedmiotu „Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej” odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Alltech Poland ze studentami, doktorantami i pracownikami Wydziału Nauk o Zwierzętach. Pani Renata Olejniczak (dyrektor firmy) przedstawiła profil firmy oraz aktualne problemy związane z rozwojem kariery absolwentów zootechniki. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie informacji dotyczących konkursu skierowanego do studentów studiów I, II i III stopnia „ Alltech Young Scientists 2013-2014”, w którym uczestnicy przygotowują pracę z zakresu żywienia i zdrowia zwierząt lub ludzi, bądź z dziedziny nauk rolniczych. Szczegóły konkursu przybliżyła laureatka konkursu p. Tania Santos.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie