photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


13. 06. 2013r. Walne Zebranie

poniedziałek 18.11.2013

zaproszenie W czerwcu 2013 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie, nowopowstałego Koła Naukowego Aves przy Wydziale Nauk o Zwierzętach. Efektem zebrania było uchwalenie Regulaminu Koła Naukowego Aves oraz wybranie składu zarządu Koła w osobach:

 prezes: Renata Tobolova

wiceprezes: Marlena Koźlińska

sekretarz: Dorota Jędruchów

skarbnik: Paweł Kosiarz

osoba reprezentująca Koło: Iwona Biela.

Opiekunem Koła Naukowego Aves jest dr Monika Łukasiewicz


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie