photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sukces naszej Koleżanki

czwartek 7.11.2013

Marta_GDr Marta Grodzik

adiunkt z Zakładu Nanobiotechnologii, Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Nauk o Zwierzętach została zakwalifikowana do udziału w programie TOP 500 Innovators. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją ich wyników. Obecnie uczestnicy programu są na 2 miesięcznym stażu w USA w najlepszych światowych uniwersytetach – Stanford University i Berkeley University.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie