photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rekrutacja na Projekt ALRAKIS II

środa 6.11.2013

JPG_kartinka(2)Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie ALRAKIS II w ramach Erasus Mundus.

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu II naboru na studia wymienne w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt ALRAKIS II (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Ukraina).

KANDYDACI:

Nabór II skierowany jest do:

- studentów studiów licencjackich (ukończony pierwszy rok studiów)

- studentów studiów magisterskich (dyplom ukończenia studiów I stopnia)

- młodych pracowników naukowych

- kadry akademickiej

OKRES WYMIANY:

Wymiana obejmuje okres 6 miesięcy (studenci studiów licencjackich, magisterskich, młodych pracowników naukowych) lub 1 miesiąca (kadra akademicka).

ŚWIADCZENIA:

Uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000–2500 EUR/m-c (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz aplikacyjny
  2. List motywacyjny
  3. CV (format Europass)
  4. List polecający
  5. Certyfikat językowy
  6. Transcript of records (studenci studiów licencjackich, magisterskich)
  7. Research program (młodzi naukowcy, kadra akademicka)
  8. Plan wizyty (kadra akademicka)
  9. List zaproszenie z uczelni przyjmującej (młodzi naukowcy, kadra akademicka)

UWAGA: pod uwagę będą brane tylko kompletne zgłoszenia.

Termin składania aplikacji mija 12 stycznia 2014r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.alrakis2.eu.

KONTAKT:

Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)

e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40

Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)

e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie