photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale – z IGiHZ PAN i z firmy Pellon

poniedziałek 4.11.2013

fit_company_profile_PANMW dniu 4 listopada 2013r. zajęcia z przedmiotu „Nowe technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów WNZ studiów stacjonarnych II stopnia prowadzili zaproszeni goście: dr hab. Artur Jóźwik z IGiHZ PAN w Jastrzębcu i Przedstawiciel firmy Pellon mgr Józef Homanowski. Tematem wykładu dr hab. Artura Jóźwika była „Żywność funkcjonalna – składniki bioaktywne surowców pochodzenia zwierzęcego”. Zaprezentowane zostały możliwości badawcze Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, oraz akredytacja metod badawczych i jej znaczenie dla różnych gałęzi nauki i przemysłu. Pan Józef Homanowski omawiał automatyzację w żywieniu bydła i prezentował automaty do przygotowania i zadawania pasz treściwych oraz objętościowych.

 

logo_pellon

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie