photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wywiad z Prof. dr hab. Ewą Sawosz Chwalibóg dla Rzeczpospolitej

czwartek 31.10.2013

M+SW Rzeczpospolitej z dnia 31 października – 1 listopada ukazał się wywiad z Panią Prof. dr hab. Ewą Sawosz Chwalibóg, na temat badań prowadzonych w Zakładzie Nanobiotechnologii Katedry Żywienia Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach. Pani Profesor przybliżyła zagadnienia związane z nanobiotechnologią i badaniami prowadzonymi w Zakładzie od 10 lat. Doktoranci – mgr Marta Kutwin, mgr Mateusz Wierzbicki i mgr Sławomi Jaworski przedstawili zarys badań wykonywanych w ramach prac doktorskich z wykorzystaniem nanocząstek platyny, diamentu i grafenu. Dr Marta Grodzik  przybliżyła wykorzystanie nanocząstek diamentu jako nośnika substancji aktywnie czynnych do miejsc objętych stanem zapalnym oraz działanie nanodiamentu o charakterze antyangiogennym w stosunku do nowotworu – glejaka wielopostaciowego.

 

nano


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie