photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – firma Big Dutchman

poniedziałek 28.10.2013

bigdutchmanW dniu 28 października gościliśmy na Wydziale Przedstawicieli firmy Big Dutchman: Dorotę Jakutę i Rafała Moczkowskiego, którzy poprowadzili zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów II stopnia WNZ. Tematem zajęć były nowoczesne rozwiązania dotyczące wyposażenia ferm trzody chlewnej i innowacyjne systemy utrzymania stad reprodukcyjnych kur mięsnych.

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie