photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


„Pies w społeczeństwie-hodowla i zachowanie”- studia podyplomowe

piątek 30.08.2013

 

plakat

Pies w społeczeństwie-hodowla i zachowanie”- studia podyplomowe VIII edycja

 Wydział Nauk o Zwierzętach ogłasza nabór na VIII edycję studiów podyplomowych.

 Charakterystyka:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami wychowu, utrzymania i hodowli psów, umiejętnego określenia predyspozycji behawioralnych i możliwości ich kształtowania. Zapraszamy osoby, które są miłośnikami psów lub zamierzają zawodowo się nimi zajmować i chcieliby zdobyć fachową wiedzę na ich temat.

 Program Studium podzielono na cztery bloki tematyczne:

 1. Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli.

 2. Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów.

3. Charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.

4. Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia.

5. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

 Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: rozpoczynamy 8 edycję studiów, rekrutacja  trwa od 06.05.2013 do 31.08.2013 r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 3200 zł (wpisowe – 300 zł, 1500 zł – I semestr, 1400 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15

Wydział Nauk o Zwierzętach, 

ul. Ciszewskiego 8, 

02-786 Warszawa

budynek 23; pok. 34
tel.: 022 593 65 77, fax.: 022 593 65 76
e-mail: kgohz@sggw.pl
katarzyna_fiszdon@sggw.pl
www – pieswspoleczenstwie.sggw.pl


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie