photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt – nowy kierunek studiów

sobota 29.06.2013

szczurek 3Bioinżynieria zwierząt – nowy kierunek studiów Program_studiow_BZ

 Wydział Nauk o Zwierzętach  od roku akademickiego 2013/2014 uruchamia nowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia Bioinżynieria zwierząt

 Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 – struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji

 – matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji  na materiale biologicznym

 – podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej)

 – nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystaniu w bioinżynierii zwierząt.

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „dla kandydatów” oraz na stronach internetowych:

www.maturzysta.sggw.pl

www.facebook.pl/bioinżynieria_zwierząt

www.nanobioteam.pl


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie